Černe, Andrej (1950–)
Foto Miran Hladnik

Novi Slovenski biografski leksikon

ČERNE, Andrej, geograf (r. 23. 7. 1950, Ljubljana). Oče Vladimir Černe, meteorolog, mati Frančiška Černe, r. Šušteršič.

Osnovno šolo in Gimnazijo Poljane je obiskoval v Ljubljani. Po maturi 1969 se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (FF), kjer je študiral geografijo in sociologijo. 1975 je diplomiral, na isti fakulteti 1983 magistriral z delom Pomen infrastrukturnih naprav v regionalnem razvoju in planiranju (na primeru SR Slovenije) in 1990 doktoriral z delom Prometno omrežje in urbani razvoj SR Slovenije.

Najprej je bil za krajši čas (1976) zaposlen na Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani, nato 1976–78 na republiškem Zavodu za regionalno prostorsko planiranje, 1977 pa se je kot asistent zaposlil na Oddelku za geografijo FF. Od 1990 je predaval kot docent, od 1994 kot izredni profesor in od 2005 kot redni profesor. Upokojil se je 2016. Predstojnik Oddelka za geografijo je bil 1989–92, 2007–11 je bil prodekan, 2011–13 pa dekan FF.

V študijskem letu 1983/84 je prejel enoletno raziskovalno štipendijo Britanskega sveta na londonski ekonomski šoli (London School of Economics). V poletnem semestru 1989 je bil gostujoči predavatelj na šoli slovanskih in vzhodnoevropskih študij (School of Slavonic and East European Studies) univerze v Londonu. Kot gostujoči profesor je predaval na magistrskem študiju geografije na prirodoslovni matematični fakulteti v Zagrebu in prirodoslovni matematični fakulteti v Tuzli. Predmet regionalno planiranje je predaval na matični fakulteti, na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter na Oddelku za geodezijo in Interdisciplinarnem podiplomskem študiju prostorskega in urbanističnega planiranja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

1991 je objavil učbenik Geografija prometa. 1993–98 je vodil raziskovalni projekt Nacionalni atlas Slovenije, katerega rezultat, Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času, je izšel 1998. Strokovni svet za splošno izobraževanje ga je imenoval za predsednika Komisije za učbenike (2000–05). 2000 je bil imenovan za predstojnika Osrednje humanistične knjižnice FF in 2002 za predsednika njenega sveta. 1993–97 je bil predsednik Zveze geografskih društev Slovenije. 1995–2001 je bil na Ministrstvu za okolje in prostor RS odgovorni nosilec za pripravo Politike prostorskega razvoja in Prostorskega plana RS.

1997 je prejel srebrno plaketo Zveze geografskih društev Slovenije, 2002 pa veliko priznanje FF.

Dela

Geografija prometa, Ljubljana, 1991 (univerzitetni učbenik).
Prostorska politika države, Urbani izziv, 10, 1991, št. 1, 53–63 (soavtor Peter Gulič).
Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času, Ljubljana, 1998 (s soavtorji).
Harmonisation of tools, data and procedures and monitoring of spatial development: final report, Ljubljana, 2006 (soavtorja Peter Gulič, Simon Kušar).
Regional development and spatial planning, Structural analysis of spatial and human resources for interregional cooperation in Southeast Europe, Slovenia and Austria, Ljubljana, 2006, 95–114.
Regional, spatial and environmental indicators for assessment of regional development, structure and potentials, Dela, 26, 2006, 27–41 (soavtor Simon Kušar).
O pomenih pokrajine, Dela, 29, 2008, 5–19.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
ULBB.
Kozina, Jani: Černe, Andrej (1950–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021720/#novi-slovenski-biografski-leksikon (18. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 5. zv.: Č. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine