Čebulj Kadunc, Nina (1960–)
Vir: © osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

ČEBULJ KADUNC, Nina, veterinarka (r. 22. 7. 1960, Radovljica). Oče Aleksander Čebulj, učitelj telesne vzgoje, mati Mojca Čebulj, r. Sartori, profesorica angleščine in nemščine.

Osnovno šolo Antona Tomaža Linharta v Radovljici je obiskovala 1967–1975, gimnazijo na Jesenicah pa 1975–79. Po maturi se je vpisala na študij veterinarske medicine na Biotehniški fakulteti (BF) v Ljubljani in ga zaključila 1985. V času študija je opravila študentsko raziskovalno nalogo z naslovom Relevantnost krvne slike pri diagnosticiranju eozinofilnega panostitisa psov, zdravljenih na Kliniki za kirurgijo in oftalmologijo VTOZD za veterinarstvo BF v Ljubljani v času od 1975 do 1982, za katero je 1983 prejela univerzitetno Prešernovo nagrado. Po enoletnem delu na farmi Bled, kjer je bila zaposlena kot obratna veterinarka, se je 1986 zaposlila na Inštitutu za fiziologijo in farmakologijo VTOZD za veterinarstvo BF. Magistrski študij (1986–88) je zaključila z nalogo Aktivnost glutation peroksidaze pri teletih. Strokovni izpit je opravila 1989, 1991 je bila na študijskem izpopolnjevanju na inštitutu za biokemijo veterinarske visoke šole na Dunaju. Doktorirala je 1997 z disertacijo Bioritmične spremembe koncentracij tiroksina, trijodtironina, kortizola in progesterona pri ovcah jezersko-solčavske pasme na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani (VF UL). 2003 je bila izvoljena v naziv docentke, 2010 za izredno, 2017 pa za redno profesorico in znanstveno svetnico za področje veterinarske fiziologije. Raziskovalno sodeluje z Oddelkom za zootehniko BF, z Zavodom za fiziologijo in radiobiologijo Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu (od 2011), s Kmetijsko fakulteto Univerze Josipa Stossmayerja v Osijeku (od 2016) in s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica (2011–13).

2010–13 je bila vodja Infrastrukturnega centra za sonaravno rekultiviranje Vremščica, 2009–16 namestnica predstojnice Inštituta za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo, od 2017 pa namestnica predstojnika Inštituta za predklinične vede.

V raziskovalnem delu se posveča endokrinologiji v veterinarski medicini (bioritmično izločanje hormonov, neinvazivne metode določanja hormonov v telesnih tekočinah in izločkih živali, določanje anabolikov v telesnih tekočinah pri klavnih živalih) ter fiziološkim posebnostim in ohranjanju slovenskih avtohtonih pasem domačih živali (raziskave s področij endokrinologije, hematologije, reprodukcije in biokemije pri slovenskih avtohtonih pasmah domačih živali, fiziologije lipicanskih konj s proučevanjem parametrov termoregulacije, kardiologije, endokrinologije ter hematologije med delovno in športno obremenitvijo).

Dela

  • The influence of age and gender on haematological parameters in Lipizzan horses, Journal of Veterinary Medicine, A 49, 2002, 217–221 (soavtorji Milan Božič, Marjan Kosec, Vojteh Cestnik).
  • The variations of white blood cell count in Lipizzan horses, Journal of Veterinary Medicine, A 2003, 50, 251–253 (soavtorja Marjan Kosec, Vojteh Cestnik).
  • Onset of puberty and duration of seasonal cyclicity in Lipizzan fillies, Equine Veterinary Journal, 38, 2006, 350–353 (soavtorja Vojteh Cestnik, Marjan Kosec).
  • Serum leptin concentrations in Lipizzan fillies, Reproduction of Domestic Animals, 44, 2009, 1–5 (soavtorja Marjan Kosec, Vojteh Cestnik).
  • Effects of latent Q fever infection on selected hormonal, antioxidant, biochemical and haematological parameters of sheep, Veterinarski arhiv, 84, 2014, 615–624 (soavtorji Brane Krt, Andrej Škibin, Alenka Nemec Svete).
  • Long-term leptin fluctuations in female donkeys, Equine Veterinary Journal, 47, 2015, 731–735 (soavtorja Andrej Škibin, Marjan Kosec).
  • Annual reproductive activity of ewes from Jezersko-Solchava, Bovec and Istrian breeds under variable field conditions, Small Ruminant Research 149, 2017, 196–201 (soavtorja Andrej Škibin, Zlatko Jenko).

Viri in literatura

  • Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
  • ULBB.
Cestnik, Vojteh: Čebulj Kadunc, Nina (1960–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020910/#novi-slovenski-biografski-leksikon (3. avgust 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: Spletna izd.. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine