Čadonič Špelič, Vida (1959–)
Vir: © osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

ČADONIČ ŠPELIČ, Vida, veterinarka, političarka (r. 16. 7. 1959, Balkovci). Oče Marko Čadonič, delavec, mati Marija Čadonič, r. Grdun.

Osnovno šolo je obiskovala v Vinici (1986–74), srednjo zdravstveno šolo pa v Novem mestu (1974–78). Na študij veterine se je vpisala 1978 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF UL) in diplomirala 1983. Po enoletnem delu kot terenska veterinarka (1984–85) v Dolenjskem veterinarskem zavodu Novo mesto je 1985 nastopila delo medobčinske veterinarske inšpektorice pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto, kjer je ostala zaposlena do 1993. Magistrirala je 1989 z nalogo Hematološki in biokemični profil pri visokoproizvodnih molznicah na Šentjernejskem polju na BF UL, na isti fakulteti je 1993 doktorirala z disertacijo Vpliv različnega beljakovinskega obroka na sestavo goveje krvi in mleka (objavljeno 2003). 1993 je postala poslanka DZ RS, 1996–2000 pa je bila direktorica Urada RS za varstvo potrošnikov. 2000 je bila ponovno poslanka v DZ, kjer je bila mdr. podpredsednica komisije za invalidska vprašanja. Zatem je bila 2000–2004 državna sekretarka za prehrano, veterinarstvo in koordinacijo organov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Članica Inšpekcijskega sveta pri Ministrstvu za javno upravo je bila 2004–15. V istem obdobju je bila tudi vodja Državnega središča za nadzor bolezni. Funkcijo generalne direktorice Veterinarske uprave RS je opravljala 2004–13. 2013 je postala tudi višja predavateljica za predmetno področje živinoreja na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Generalna direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS je bila 2013–15, 2015 pa je postala direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

Kot soavtorica veterinarske zakonodaje je pomembno prispevala k organiziranosti veterinarske stroke na različnih delovnih področjih, kot so npr. varna hrana, preprečevanje bolezni in dobrobit živali. Ves čas si je prizadevala za razvoj in pozitivno uveljavitev stroke v družbi.

Za svoje strokovno delo je prejela priznanje Veterinarske zveze Slovenije za razvoj veterinarstva v RS (1993) in priznanje Vlade RS ob uspešno opravljenem predsedovanju Svetu Evrope (2008).

Dela

  • Strategija zdravstvenega varstva živali v EU za obdobje 2007–2013, Zbornik jesenskega strokovnega izpopolnjevanja Veterinarske zbornice, Otočec, 26. in 27. oktober 2007, Ljubljana, 2007, 16–22 (soavtorji Milan Pogačnik, Simona Salamon, Breda Hrovatin).
  • Records on the use of animals in experiments in the republic of Slovenia and in other EU member states within a 15-year period, Slovenian veterinary research, 46, 2009, 47–60 (soavtorica Dragica Ornik).
  • Vpliv različnega beljakovinskega obroka na sestavo goveje krvi in mleka, Ljubljana, 2013.
  • Seroprevalenca protiteles za steklino pri psih po prvi vakcinaciji v Sloveniji, »cross sectional study«, Slovenian veterinary research, Supplement, 48, 2011, 13, 325 (s soavtorji).
  • Državni program spremljanja zoonoz, Medicinski razgledi, 51, 2012, suplement 6, 9–18 (soavtorica Katja Hladnik).
  • Meso in uravnotežena prehrana, Ljubljana, 2002 (soavtor Lucijan Cencič).

Viri in literatura

  • Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Cestnik, Vojteh: Čadonič Špelič, Vida (1959–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020890/#novi-slovenski-biografski-leksikon (17. september 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: Spletna izd.. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine