Novi Slovenski biografski leksikon

BUT, Franc (Franci But), politik, diplomat (r. 12. 10. 1962, Celje). Oče Alojzij But, čevljar, kmet, mati Jožefa But.

Po gimnaziji v Celju je študiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer živinoreja, kjer je 1986 diplomiral iz agronomije. Še pred zaključkom študija se je kot pripravnik zaposlil v Kmetijski zadrugi Hmezad v Šmarju pri Jelšah. Kmalu zatem se je prvič srečal s politiko, ko se je 1988 udeležil ustanovnega kongresa Slovenske kmečke zveze. Istega leta je postal direktor Kmetijskega gospodarstva Kočevje, 1993 pa direktor Zadružne zveze Slovenije. 1990 se je vpisal na podiplomski študij na ljubljanski ekonomski fakulteti, kjer je 1997 magistriral z nalogo Slovenija in liberalizacija mednarodne menjave mleka in mlečnih izdelkov.

1993–96 je bil član sveta RTV Slovenija. Sredi devetdesetih let 20. stoletja se je resneje vključil v politiko. Najprej je na lokalni ravni prevzel funkcijo predsednika občinskega odbora SLS v Ribnici (1994). Na volitvah 1996 je bil na listi SLS izvoljen v DZ RS. 1997 je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nato je bil od 1998 namestnik vodje ožje pogajalske skupine za vstop Slovenije v EU. 2000 je postal v. d. direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Konec istega leta je bil imenovan za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Funkcijo je obdržal tudi po nastopu vlade Antona Ropa (2002) in jo opravljal do aprila 2004, ko je predčasno odstopil. V tistem času (2001–03) je bil tudi predsednik SLS. Stranko (koalicijsko partnerico) je rešil likvidnostnih težav in jo priključil Evropski ljudski stranki, a hkrati se je izkazal za neizrazitega predsednika. Po odstopu je bil ponovno imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; na tem mestu je ostal do jeseni 2006, ko je odstopil. 2007–10 je bil veleposlanik RS na Češkem, 2010–14 pa v Srbiji. Po vrnitvi v Ljubljano je bil 2014–17 zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (sprva v kabinetu ministra, nato v sektorju za JV Evropo in širitev EU in od 2016 kot vodja sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje). Od septembra 2017 je veleposlanik RS v Nemčiji.

Čuček, Filip: But, Franc (1962–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020860/#novi-slovenski-biografski-leksikon (31. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine