Novi Slovenski biografski leksikon

BORSTNER, Bojan, filozof (r. 6. 3. 1954, Slovenj Gradec). Oče Jožef Borstner, inženir metalurgije, mati Rozalija Borstner, r. Šetina, organizatorka dela, dentistka.

Gimnazijo je obiskoval na Ravnah na Koroškem (do 1972), nato je štiri semestre študiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani ter zatem filozofijo in sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 1985 je na isti fakulteti magistriral in 1992 doktoriral z disertacijo Problemi realizma v filozofiji znanosti. 1978 je poučeval filozofijo in sociologijo na Gimnaziji Ravne na Koroškem, nato se je 1982 zaposlil na tedanji Pedagoški akademiji Maribor. 1986 je bil na Pedagoški fakulteti Maribor (PEF) izvoljen v višjega predavatelja, 1992 v docenta, 1996 v izrednega in 2001 v rednega profesorja za filozofijo. Od 2006 je zaposlen kot predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (FF UM).

Bil je predstojnik oddelka za družboslovje PEF (1988–92), član in podpredsednik sveta raziskovalnega polja za filozofijo Ministrstva za znanost in tehnologijo RS (1992–2000), prodekan za raziskovalno in umetniško dejavnost PEF (1993–95), predstojnik oddelka za filozofijo PEF (1995–98), dekan PEF (2003–06), član in podpredsednik Komisije za humanistiko pri Svetu za visoko šolstvo (2005–10), evalvator pri Svetu za visoko šolstvo (2005–11), evalvator NAKVIS (od 2011). Od 2016 je predstojnik oddelka za filozofijo FF UM.

Bil je član, podpredsednik in predsednik maturitetne komisije za filozofijo (1992–2000) ter član in predsednik predmetne komisije za filozofijo (1996–2000). 1994–96 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva. Je urednik revije Acta analytica (Ljubljana, 1999–).

Bil je na krajših izpopolnjevanjih na univerzah v Würzburgu, Londonu (1994) in Sheffieldu (1998).

Kot gostujoči profesor je predaval na univerzah v Budimpešti (2000 in 2002), Gradcu (2001), Beogradu (2001 in 2013), na Reki (2004) in v Splitu (2015).

Ukvarja se z analitično filozofijo in v njenem okviru S posebnim področjem ontologije s poudarkom na razvoju kategorialnega sistema in ontologije družbenega sveta.

Prejel je srebrni znak Univerze v Mariboru (1996) in zlati znak Univerze v Mariboru (2014).

Dela

God and intentionality, Acta analytica, 1, 1986, 43–55.
Universals and laws of nature, Acta analytica, 4, 1989, 141–155.
Metafilozofsko razmišljanje o analitični filozofiji, Filozofski vestnik, 14, 1993, št. 1, 89–100.
Sachverhalte, Eigenschaften und Kausalität, Neue Ontologie und Metaphysik, Sankt Augustin, 2000, 107–129.
Problemi realizma : možnosti realizma v filozofiji znanosti, Maribor, 1995.
Virtual teacher : cognitive approach to e-learning material, Newcastle upon Tyne, 2014 (s soavtorji).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Ažman, Matej: Borstner, Bojan (1954–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020780/#novi-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine