Novi Slovenski biografski leksikon

BUČAR, Bojan, lesar (r. 22. 8. 1961, Ljubljana; u. 30. 9. 2012, Ljubljana). Oče Slavko Bučar, polkovnik, mati Štefanija Bučar, r. Zaplotnik, ekonomistka.

Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani, 1986 diplomiral na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete (BF) Univerze v Ljubljani (UL) ter 1990 zaključil magistrski študij s področja biotehniških ved. 1996 je na Fakulteti za strojništvo UL doktoriral z doktorsko disertacijo Modulacija rezalne sile pri periodičnem krožnem odrezovanju lesnega tkiva kot samovzbujevalnem sistemu.

V začetku 1987 se je zaposlil kot razvojni tehnolog na Razvojnem inštitutu Slovenijales. Ukvarjal se je z optimizacijo obstoječih in razvojem novih tehnologij v slovenski lesni industriji. 1987 se je zaposlil na Oddelku za lesarstvo BF UL kot asistent na področju mehanske obdelave lesa in lesnih tvoriv. 1989 se je izpopolnjeval na Norsk Treteknisk Institutu v Oslu (Norveška). 1997 je bil izvoljen v naziv docent, 2008 je postal izredni profesor. 1999 je na povabilo Université Bordeaux I odšel na enomesečni raziskovalno-študijski obisk v Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux (LRBB), kjer se je ukvarjal z raziskavami dinamičnih lastnosti lesa kot visokoelastičnega materiala. Od 1999 je bil na BF UL vodja raziskovalne skupine Mehanske obdelovalne tehnologije, ki je večkrat sodelovala na Slovenskem forumu inovacij in bila nominirana za rektorjevo nagrado za najboljšo inovacijo UL. Od 2000 je bil vodja fakultetne Katedre za mehanske obdelovalne tehnologije.

Pri svojem delu je sledil najnovejšim tehnološkim dosežkom s področja mehanskih obdelovalnih tehnologij, obdelovalnih strojev in naprav ter računalniško podprtih merilnih, diagnostičnih in krmilnih tehnik, kot tudi s področja avtomatizacije in robotizacije. V letih vodenja katedre je opremil laboratorij za Mehanske obdelovalne tehnologije, v katerem je mdr. uvedel področje fleksibilne avtomatizacije s poudarkom na robotizaciji mehanskih obdelovalnih postopkov.

Dela

Influence of the manner of excitation of a machining system on the stability of the process of periodic circular cutting of wood tissue, Holz als Roh- und Werkstoff (Berlin), 55, 1997, št. 2, 121–126.
The influence of the specific cutting force and cross-sectional geometry of a chip on the cutting force in the process of circular rip-sawing, Holz als Roh- und Werkstoff (Berlin), 60, 2002, št. 2, 146–151 (soavtorica Dominika Gornik Bučar).
Brown-rot decay of copper-impregnated wood, International biodeterioration & biodegradation (Barking), 58, 2006, št. 1, 9–14 (soavtorja Miha Humar, Franc Pohleven).
Active electromagnetic damping of laterally vibrating ferromagnetic cantilever beam, Mechatronics (Oxford), 17, 2007, št. 6, 291–298 (soavtorja Bojan Gospodarič, Danijel Vončina).
Influence of ethanolamine on lignin depolymerization and copper leaching from impregnated wood, Wood research (Bratislava), 53, 2008, št. 4, 85–94 (soavtorji Miha Humar, Franc Pohleven, Daniel Žlindra).
Determination of the thermal conductivity of wood by the hot plate method : the influence of morphological properties of fir wood (Abies alba Mill.) to the contact thermal resistance, Holzforschung (Berlin), 62, 2008, št. 3, 362–367 (soavtor Aleš Straže).
Properties of blue-stained wood = Svojstva drva zaraženoga gljivama plavila, Drvna industrija (Zagreb), 59, 2008, št. 2, 75–79 (soavtorja Miha Humar, Viljem Vek).
Cutting force variability as a consequence of exchangeable cleavage fracture and compressive breakdown of wood tissue. Wood Science and Technology (New York - Heidelberg - Berlin), 46, 2012, št. 5, 965–977 (soavtor Miran Merhar).
CITIUS: an infrared-extreme ultraviolet light source for fundamental and applied ultrafast science. Review of scientific instruments (Lancaster, ZDA), 85, 2014, št. 2 (s soavtorji).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ES.
ULBB.
Slovenika, Ljubljana, 2011.
Vekoslav Mihevc: Bojan Bučar – nov magister lesarskih znanosti, Les, 43, 1991, št. 5/6, 163.
Niko Torelli: Bojan Bučar – doktor strojniških znanosti, Les, 48, 1996, št. 3, 69.
Intervju : doc. dr. Bojan Bučar, Libertas, 8, 2006, št. 1, 6–8 (intervju zapisal Boštjan Kuronja).
Miha Humar, Zoran Trošt: V spomin – Bojan Bučar, Les, 64, 2012, št. 9/10, 310–311.
Gornik Bučar, D., Humar, M.: Bučar, Bojan (1961–2012). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020520/#novi-slovenski-biografski-leksikon (1. december 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine