Novi Slovenski biografski leksikon

BRUS, Robert, gozdar, dendrolog (r. 3. 2. 1965, Hotedršica). Oče Izidor Brus, poklicni voznik, mati Jana Brus, r. Petkovšek, uslužbenka. Žena Ingrid Kovač Brus, novinarka, publicistka.

Osnovno šolo je obiskoval v Hotedršici (1971–73) in v Gorenjem Logatcu (1973–79), srednjo šolo v Ljubljani (1979–83, Gimnazija Ivana Cankarja). Diplomiral je 1990 na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete (BF) Univerze v Ljubljani (UL), tam je 1995 zaključil magistrski študij in 1999 doktoriral z disertacijo Genetska variabilnost bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji in primerjava z njeno variabilnostjo v srednji in jugovzhodni Evropi. Od 1991 je zaposlen na Oddelku za gozdarstvo BF UL; najprej je bil pripravnik, nato mladi raziskovalec in asistent, od 2000 docent, od 2010 izredni profesor in od 2015 redni profesor. 2002–07 je bil predstojnik Katedre za gojenje gozdov na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, 2012–14 je bil prodekan za področje gozdarstva na tej fakulteti.

Strokovno se je izpopolnjeval iz populacijske genetike, urbanega gozdarstva, gojenja plemenitih listavcev in dendrologije v Zvolenu (Slovaška), na Dunaju, v Madridu, Valsainu (Španija), Münchnu, v Sequoia National Park v Kaliforniji, v Leuvenu (Belgija), Oxfordu, Rimu, Drøbaku (Norveška), Freiburgu, New Yorku, Bostonu, Hamburgu, Zagrebu, Malagi (Španija) in Helsinkih. Raziskovalno sodeluje z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Inštitutom Jožef Stefan, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Univerzo v Mariboru (predava od 2012), Univerzo v Zagrebu (kot predavatelj 2010–11), Univerzo v Sarajevu, Tehniško univerzo v Zvolenu in z inštitutom EUFORGEN iz Rima. Od 1995 se aktivno udeležuje strokovnih in znanstvenih srečanj doma in v tujini, najbolj odmevno s predavanji v Zagrebu 2010 in 2011.

Raziskovalno se posveča različnim vsebinam na področju gozdarstva. V sklopu dendrologije v širšem smislu največ raziskuje genetsko in morfološko variabilnost lesnatih rastlin ter njihovo poledenodobno zgodovino, današnjo razširjenost in ekologijo. Zanimajo ga tudi vprašanja žlahtnjenja gozdnega drevja, varovanja gozdnih genskih virov in urbano gozdarstvo. Med vrstami, s katerimi se največ ukvarja, so navadna bukev, rdečeplodni brin, plemeniti listavci in redke sredozemske vrste, v Sloveniji razširjene v robnih delih svojih arealov in v robnih razmerah. Raziskovalni prostor, ki ga pokriva, je predvsem Slovenija, zlasti njen submediteranski del, vsa jadranska obala in širše območje Balkanskega polotoka. Veliko pozornosti posveča popularizaciji gozdarstva, botanike, dreves in rastlin sploh. Znanstvene in strokovne vsebine objavlja tudi v poljudnoznanstvenih revijah, napisal je več strokovnih knjig o drevesnih in grmovnih vrstah.

1991 je prejel fakultetno Prešernovo nagrado za študente.

Dela

Drevesne vrste na Slovenskem, Ljubljana, 2004.
Sto grmovnih vrst na Slovenskem, Ljubljana, 2008.
Drevesa in grmi Jadrana, Ljubljana, 2012.
Dendrologija za gozdarje, Ljubljana, 2015 (univerzitetni učbenik, četrti natis).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ULBB.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Dakskobler, Igor: Brus, Robert (1965–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020490/#novi-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine