Novi Slovenski biografski leksikon

BRILLY, Mitja, gradbeni inženir - hidrotehnik (r. 31. 12. 1946, Ljubljana). Oče Hinko Brilly, gradbeni inženir, polkovnik, mati Marija Brilly, r. Šlajmer, profesorica geografije in zgodovine.

Maturiral je 1965 na XIV. gimnaziji v Beogradu. Gradbeništvo hidrotehnične smeri je študiral 1965–70 na Gradbeni fakulteti Univerze v Beogradu. Akademsko pot je začel kot raziskovalec na Vodnogospodarskem inštitutu Jaroslav Černi v Beogradu, kjer je bil zaposlen 1970–77. 1976 je na Gradbeni fakulteti Univerze v Beogradu pridobil naziv magister znanosti. Takrat so ga zaradi kadrovske podhranjenosti povabili na Fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG) v Ljubljani, kjer je 1977 pridobil naziv docent in se zaposlil v Laboratoriju za mehaniko tekočin, ki ga je kasneje tudi vodil (1988–92). Istega leta je opravil strokovni izpit s področja gradbene stroke pri Inženirski zbornici Slovenije. Od takrat dalje je na FAGG predaval predmete s področja splošne hidrotehnike. 1979 je prevzel tudi sodelovanje pri predmetu Varstvo in urejanje voda študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti UL. 1983 je doktoriral z disertacijo Hidrodinamika onesnaženja podzemnih voda na FAGG v Ljubljani in postal predstojnik hidrotehnične smeri FAGG (1983–93). 1984 je bil izvoljen v naziv izredni profesor, 1989 pa v naziv redni profesor. Istega leta je prevzel Katedro za splošno hidrotehniko, ki jo je vodil do upokojitve 2017. 1988–90 je bil predsednik Jugoslovanskega društva za hidrološke raziskave. V svoji dolgoletni karieri je bil član številnih komisij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) ter Univerze v Ljubljani (UL).

V okviru Katedre za splošno hidrotehniko FGG je sodeloval ali vodil delo pri številnih projektih in študijskih nalogah s področja hidrologije ter urejanja vodnih režimov v slovenskem in mednarodnem prostoru. Mdr. je bil konec devetdesetih let 20. stoletja eden od predlagateljev uvedbe raziskovalnega področja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS Vodarstvo v Sloveniji. Bil je pobudnik uvedbe novega dodiplomskega študijskega programa Vodarstvo in komunalno inženirstvo, ki ga je vodil 1998–2003. Od 1999 je bil predstojnik medfakultetnega magistrskega študija Varstvo okolja, ki je 2002 prerasel v univerzitetni podiplomski študij, 2009 pa je bil v bolonjski reformi preoblikovan v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja, ki ga je Brilly vodil do 2015. Od 1991 je vodil slovenski nacionalni odbor programa za hidrološke raziskave pri Slovenski komisiji za UNESCO. 2014–16 je bil podpredsednik mednarodnega Biroja IHP UNESCO skupine II (srednja in vzhodna Evropa). Sodeloval je pri ustanavljanju Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko 1994 ter bil več let tudi predsednik združenja. Kot predstavnik RS je sodeloval pri raziskavah in pripravah za ustanovitev meddržavne komisije za urejanje okolja v porečju reke Donave ter v njej ves čas tudi aktivno sodeloval. Je eden od ustanoviteljev Evromediteranske mreže eksperimentalnih porečij (ERB), ki so tudi v Sloveniji osnova znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela članov Katedre za splošno hidrotehniko UL FGG. Od 2006 je bil predstavnik UL v združenju evropskih inštitutov Euraqua. 1990 je v Ljubljani organiziral mednarodno znanstveno srečanje Regionalizacija v hidrologiji, 1997 v Postojni mednarodno znanstveno srečanje FRIEND97 in 2008 na Bledu mednarodno IHP konferenco podonavskih držav. Bil je glavni pobudnik za ustanovitev UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah (ustanovljena 2016 na Univerzi v Ljubljani).

Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj: 1977 nagrado Sklada Jaroslav Černi za najboljši učni uspeh na magistrskem študiju, 1984 mu je isti sklad podelil še nagrado za doktorsko disertacijo. Ob devetdesetletnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL (2009) je prejel zlato plaketo za izjemni dolgoletni prispevek k razvoju fakultete ter njeno uveljavitev v Sloveniji in tujini.

Dela

 • Automated grid element ordering for GIS-based owerland flow modeling, Photogrammetric engineering and remote sensing (Bethesda, ZDA), 58, 1992, št. 5, 579–585 (soavtor Michael Bryan Smith).
 • Vodne ujme : varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi, Ljubljana, 1999 (univerzitetni učbenik, soavtorja Matjaž Mikoš, Mojca Šraj).
 • The integrated approach to flash flood management, Coping with flash floods, Boston, 2001, 103–113.
 • Osnove hidrologije, Ljubljana, 2005 (univerzitetni učbenik, soavtorica Mojca Šraj).
 • Public perception of flood risks, flood forecasting and mitigation, Natural hazards and earth system sciences (Katlenburg - Lindau), 5, 2005, št. 3, 345–355 (soavtor Marko Polič).
 • Analysis of flash flood parameters and human impacts in the US from 2006 to 2012, Journal of Hydrology (Amsterdam), 519, 2014, Part A, 863–870 (s soavtorji).
 • Climate change impact on flood hazard in the Sava river basin, The Sava river, Heidelberg, 2015, 27–52 (s soavtorji).
 • Bivariate flood frequency analysis using the copula function : a case study of the Litija station on the Sava River, Hydrological processes (Medford, ZDA), 29, 2015, št. 2, 225–238 (soavtorja Mojca Šraj, Nejc Bezak).
 • Fleksibilen način nameščanja hidro metričnih merilcev - sond : SI 24912 (A), Ljubljana, 2016 (patent, soavtorja Andrej Vidmar, Matej Sečnik).
 • Mobilni merski preliv za kontinuirano merjenje pretoka vode : SI 24913 (A), Ljubljana, 2016 (patent, soavtorja Andrej Vidmar, Matej Sečnik).
 • Osebna bibliografija (COBISS).

Viri in literatura

Šraj, Mojca: Brilly, Mitja (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020380/#novi-slovenski-biografski-leksikon (27. september 2022). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv. Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine