Novi Slovenski biografski leksikon

BRENK, Klas Matija, psiholog (r. 23. 8. 1943, Ljubljana). Oče France Brenk, filmski kritik, publicist, književnik, mati Kristina Brenk, r. Vrhovec, urednica, pisateljica, pesnica, prevajalka. Brat Lan Andrej Brenk, komparativist, sociolog, urednik.

Maturiral je 1962 na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Psihologijo je študiral 1964–69 na Filozofski fakulteti (FF) Univerze v Ljubljani (UL). 1970 se je zaposlil na FF UL, sprva kot asistent za psihologijo dela. 1975 je magistriral na isti fakulteti z delom Detektiranje redkih signalov ob variiranju intenzitete različnih modalitet. Istega leta je ustanovil psihofizikalni laboratorij na Oddelku za psihologijo FF UL. 1979 je doktoriral s področja psihofizike z disertacijo Komparativna veljavnost glavnih psihofizičnih metod. 1980 je postal docent, 1990 izredni profesor in 1996 redni profesor za psihološko metodologijo na Oddelku za psihologijo FF UL. 1996–2000 je bil predstojnik tega oddelka. Na FF UL je do upokojitve na do- in podiplomskem študiju psihologije predaval predmete iz statistike, psihometrije, psihološke metodologije ter računalništva in informatike. Predaval je tudi na Fakulteti za elektrotehniko UL (1980–87), Fakulteti za telesno kulturo UL, Meduniverzitetnem centru v Luganu (1993–2000), več let tudi na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa v Ljubljani ter kot gostujoči profesor na Univerzi v Zagrebu, 2006–11 pa na Univerzi J. Strosmajerja v Osijeku. Bil je tudi svetovalec za psihološko raziskovalno metodologijo na Inštitutu za psihologijo v Beogradu (1990–95). Od 1993 je član uredniškega odbora mednarodne revije Review of Psychology, od 1989 član Znanstvenega odbora Alpe-Jadran za psihologijo, od 2008 član mednarodne raziskovalne skupine za preučevanje učinka konteksta v psihologiji. Upokojil se je 2011.

Glavna področja njegovega raziskovanja so bila psihofizika s psihologijo zaznavanja (preverjanje merskih značilnosti klasičnih in novejših psihofizikalnih metod, značilnosti zaznavanja neadekvatnega draženja, razvoj kombinirane tehnike zbiranja podatkov za merjenje občutljivosti senzornih sistemov), psihološka metodologija (multivariatne statistične tehnike, aplikacija multivariatnih analiz v tržnih raziskavah, kavzalno modeliranje s pomočjo analize kovariančnih struktur), psihometrija (razvoj psihometričnih pripomočkov, merske lastnosti psihodiagnostičnih sredstev) in aplikativna psihologija (področje industrijske in organizacijske psihologije).

Že zgodaj se je zavzemal za uvedbo računalnikov na UL in bil 1982–86 predsednik univerzitetnega Strokovnega sveta za računalništvo, 1984–89 pa član njenega Poslovnega odbora za računalništvo. V slovenski prostor je uvedel računalniško vodene eksperimentalne meritve v psihofizikalnem laboratoriju z interaktivno povratno informacijo udeležencem, bil je pobudnik rabe računalnikov in statističnih paketov v psihologiji, med prvimi je izvajal računalniško podprte multivariatne analize na velikih bazah psiholoških podatkov.

Filozofska fakulteta UL mu je 1999 podelila veliko priznanje, 2010 je prejel plaketo Znanstvenega odbora Alpe-Jadran za psihologijo.

Dela

Guessing of answers in objective tests, general mental ability and personality traits according to 16-PF questionnaire, Review of Psychology (Zagreb), 1, 1994, 11–20 (soavtor Valentin Bucik).
Emotions profile index: Stability and dimensionality of the structure, Psihološka obzorja, 4, 1995, 25–45 (soavtorja Valentin Bucik, Blaž Vodopivec).
Internal and external validation of the Bortner Type A Scale, Review of Psychology (Zagreb), 4, 1997, 25–39 (soavtor Valentin Bucik).
Psychophysical scaling based on the perception of the form of continuous stimulus increment with time : a preliminary study, Review of Psychology (Zagreb), 4, 1997, št. 1–2, 7–13 (soavtorica Anja Podlesek).
Culture specific and cross culturally generalizable implicit leadership theories : are attributes of charismatic/transformational leadership universally endorsed?, The Leadership quarterly (Greenwich), 10, 1999, št. 2, 219–256 (s soavtorji).
Cultural influences on leadership and organizations: Project GLOBE, Advances in global leadership, Stamford, 1999, 171–233 (s soavtorji).
Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries, Journal of Occupational and Organizational Psychology (Leicester), 73, 2000, 1–29 (s soavtorji).
Osnove psihološkega merjenja : psihofizikalna metodologija, Ljubljana, 2004 (učbenik, soavtorica Anja Podlesek).
A comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold in quiet, Psihološka obzorja, 17, 2008, 33–49 (s soavtorji).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Arhiv Kadrovske službe FF UL.
ES.
ULBB.
Podlesek, Anja: Brenk, Klas Matija (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020280/#novi-slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine