Novi Slovenski biografski leksikon

BOŽIČ, Branko, šolnik, zgodovinar (r. 5. 10. 1927, Ljubljana; u. 27. 7. 2001, Ljubljana, pokopan v Kamniku). Oče Jakob Božič, delavec, mati Marija Božič, r. Birtič.

Po končani ljudski šoli je 1938 nadaljeval šolanje na osemletni I. državni realni gimnaziji v Ljubljani, kjer je maturiral 1947. 1950–54 je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelku za zgodovino, kjer je diplomiral iz narodne in obče zgodovine, 1989 je na tem oddelku doktoriral s temo Razvoj gasilskih organizacij in njihovo delovanje na Slovenskem v obdobju 1918 do 1941.

Po služenju vojaškega roka (1945–47) se je najprej zaposlil na Ministrstvu za gozdarstvo in lesno industrijo. Po diplomi je 1954 poučeval zgodovino na Vojaški akademiji v Šentvidu nad Ljubljano, 1956–65 je bil profesor in ravnatelj na osnovni šoli in gimnaziji Vič, 1965 pa je bil na Pedagoški akademiji v Ljubljani habilitiran za področje Zgodovina jugoslovanskih narodov. 1969–73 je bil direktor akademije, 1979–81 in 1985–87 dekan akademije. Predaval je tudi na Višji upravni šoli in na politični šoli pri CK ZKS v Ljubljani. Ukvarjal se je s politično in socialno zgodovino ter objavljal pregledna in sintetična dela o slovenski zgodovini. Opravljal je tudi druge naloge na področju sindikalne dejavnosti, v občinskih odborih ipd. Kot predsednik občinske izobraževalne skupnosti Kamnik si je prizadeval za gradnjo in obnovo šol na Kamniškem.

Bil je avtor zgodovinskih učbenikov za osnovne in srednje šole, ki so doživeli več izdaj in ponatisov, ter pisec člankov s področja pouka zgodovine ter drugih področij vzgoje in izobraževanja.

Bil je dolgoletni predsednik Gasilske zveze Slovenije (1976–89). Poglobljeno se je ukvarjal z zgodovino gasilstva ter bil pobudnik in med soustanovitelji Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki (1969), ki so ga 2003 poimenovali po njem in mu na njem odkrili spominsko ploščo. 1984 je bil imenovan za častnega občana Metlike, prejel je najvišje priznanje Gasilske zveze Slovenije – nagrado Matevža Haceta (1984) in bil imenovan za častnega predsednika Gasilske zveze Slovenije (1993).

Dela

Razvoj gasilstva na Slovenskem, Ljubljana, 1968.
Zgodovina za tehniške šole, Ljubljana, 1972 (učbenik, ponatisi 1974, 1976, 1978, 1980; soavtor Štefan Trojar).
Zgodovina za osmi razred osnovne šole, Ljubljana, 1973 (učbenik, ponatisi 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986; soavtor Tomaž Weber).
Politična in socialna zgodovina Jugoslavije, Maribor, 1975 (soavtor Janko Pleterski).
Zgodovina za šesti razred osnovne šole, Ljubljana, 1976 (učbenik, ponatisi 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985; soavtor Tomaž Weber).
Zgodovina 2-2 : druga svetovna vojna in svet po njej, Ljubljana, 1978 (učbenik za srednje usmerjeno izobraževanje; soavtorja Janko Prunk, Tomaž Weber).
Zgodovina 2 : novejša zgodovina, Ljubljana, 1978 (učbenik za srednje usmerjeno izobraževanje; soavtorja Janko Prunk, Tomaž Weber).
Delavsko gibanje in socialistična revolucija v Jugoslaviji, Ljubljana, 1978.
Oris zgodovine Slovencev, Ljubljana, 1980.
Storia per la sesta classe, Ljubljana, 1981 (učbenik, soavtor Tomaž Weber).
Zgodovina 2, Ljubljana, 1982 (učbenik za srednje izobraževanje; ponatisi 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991; soavtor Tomaž Weber).
Delavsko gibanje in Zveza komunistov Jugoslavije, Maribor, 1984.
Zgodovina 6 (nova izdaja), Ljubljana, 1985 (ponatisi 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992; soavtor Tomaž Weber).
Zgodovina 8, Ljubljana, 1987 (ponatisi 1988, 1990, 1991; soavtor Tomaž Weber).
Gasilstvo na Slovenskem : do leta 1941, Ljubljana, 1988.
Ženske v gasilstvu, Ljubljana, 1991.
Gasilstvo na Slovenskem : do leta 1963, Ljubljana, 1998.

Viri in literatura

Izvestje I. državne realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1938/39, Ljubljana, 1939.
ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
France Svetelj: Dr. Branko Božič (1927–2001), Kamniški občan, 5. 9. 2001.
Olga Janša Zorn: Dr. Branko Božič 1927–2001, Kamniški zbornik, 16, 2002, 251–256.
Balkovec Debevec, Marjetka: Božič, Branko (1927–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019950/#novi-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine