Novi Slovenski biografski leksikon

BOŠTJANČIČ, Dolfka (rojstno ime Dolfka Paulus), andragoginja, socialna delavka (r. 28. 12. 1923, Dovje; u. 26. 11. 1983, Dovje). Oče Karl Paulus, kmet, mati Ana Paulus, r. Brence.

Rodila se je v delavski polkmečki družini. Osnovno šolo je obiskovala na Dovjem. Med drugo svetovno vojno se je vključila v NOB. 1943 je bila sprejeta v Zvezo komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ). Po drugi svetovni vojni je ob delu obiskovala Tečajno gimnazijo pri I. gimnaziji v Celju, ki jo je zaključila 1951. Šolanje je nadaljevala na Višji šoli za socialno delo v Ljubljani, kjer je 1959 diplomirala in pridobila naziv diplomirana socialna delavka. 1946–61 je imela razne zaposlitve, najprej pri Okrajnem komiteju (OK) SKOJ Jesenice, nato OK SKOJ Dolnja Lendava, OK LMS (Ljudska mladina Slovenije) Celje okolica, Oblastnem komiteju Ljudske mladine Slovenije (OBKOM LMS) Maribor, ponovno OK LMS Celje okolica, OK LMS Radovljica, CK LMS v Ljubljani. 1954 je postala upravnica revije Mlada pota pri CK LMS, 1956 je postala sekretarka Zveze ženskih društev Slovenije pri Predsedstvu SZDL Slovenije. Od 1961 je bila zaposlena v republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije (ZSS) na področju socialne politike in standarda delavcev. Vseskozi je bila dejavna na področju socialne politike, zlasti na področju mladih in pravic delavcev. 1957–61 je bila predsednica Zveze ženskih društev v Sloveniji. Bila je republiška in zvezna poslanka, članica glavnega odbora SZDL Slovenije, članica zveznega odbora SZDL Jugoslavije, članica CK Zveze mladine Slovenije, poslanka Socialno zdravstvenega odbora Zbora skupščine SFRJ, predsednica odbora za vprašanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri Skupnosti socialnega zavarovanja Slovenije, članica odbora podpisnikov družbenega dogovora za beneficirano delovno dobo, predsednica Zveze društev socialnih delavcev, sodelovala je tudi v uredništvih revij Naša žena in Jana. 1962–66 je bila predsednica skupščine Skupnosti socialnega zavarovanja Slovenije, 1974–78 predsednica izvršnega odbora Skupnosti socialnega skrbstva SRS, od 1978 predsednica skupščine Skupnosti socialnega skrbstva SRS, od 1980 pa predsednica skupščine Samoupravne interesne skupnosti (SIS) za socialno varstvo mesta Ljubljane. Veliko pozornost je posvečala tudi reševanju vprašanj mladih s posebnimi potrebami. Bila je pobudnica izgradnje treh domov za mlade z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji. V Dragi pri Igu je bila tudi predsednica Odbora za izgradnjo Zavoda za varstvo in delovno usposabljanje mladine, ki se danes imenuje Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič.

Za svoje delo je bila odlikovana z redom zaslug za narod s srebrno zvezdo (1948), medaljo zaslug za narod (1950), redom dela z zlatim vencem (1961), redom republike s srebrnim vencem (1969) in redom dela z rdečo zastavo (1980). 1983 je prejela priznanje krajevne skupnosti Poljane.

Dela

Socialne službe v Sloveniji, Ljubljana, 1960 (soavtorici Danica Jelenc, Marjeta Škerlj Sojar).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Člani SKOJ-a so iz svoje sredine izvolili delegate za IV. Kongres, Celjski tednik, 9. 10. 1948.
Na predvolilnih sestankih v okraju Celje-okolica sprejemajo kandidate, Savinjski vestnik, 24. 2. 1951.
Dolfka Boštjančič nova predsednica ZŽS, Dolenjski list, 1. 10. 1959.
S. J.: Živo izročilo 24 žrtvam, Dogovori, št. 14, 1983, 4.
Dolfke Boštjančič ni več, Dogovori, št. 16, 1983, 4.
S. J.: Zavod bo odprt za starše, Naša komuna, 24. 6. 1983.
Naša komuna – delegatsko gradivo, 11. 9. 1984.
Ivko Klančnik: Dolfka Boštjančič, Slovenski čebelar, 1984, 239.
Mirko Rabič: Amaterske kulturne dejavnosti na Dovjem, Železar, 10. 5. 1990.
Hakl Saje, Maja: Boštjančič, Dolfka (1923–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019920/#novi-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine