Novi Slovenski biografski leksikon

BOGATEC, Kristjan (Kristijan Bogatec, Kristoslav Bogatec), učitelj (r. ?, 1858, Prosek/Prosecco, Italija; u. 19. 2. 1917, Ricmanje, Italija).

Učiteljišče je končal v Kopru 1879 in nato poučeval v Divači, kjer je veljal za slovenskega narodnjaka. Od 1882 do 1894/95 je učil v Ricmanjih, nato je postal nadučitelj na dvorazredni ljudski šoli v Podgradu v okraju Volosko (do 1908/09), po tem pa na dvorazredni šoli v Borštu (do 1909/10). V zadnjem desetletju življenja je imel pogoste težave z zdravjem. Po upokojitvi 1910 je živel v Ricmanjih, kjer je 1910 koprsko učiteljsko društvo uspešno zborovalo prav v njegovih prostorih.

Njegovo najbolj zavzeto narodnostno delovanje sodi v čas učiteljevanja v Divači in Ricmanjih. Tedaj je sodeloval tudi v vodstvu 1881 ustanovljenega slovenskega Učiteljskega društva za koprski okraj (predsednik 1888 in 1892–94) in predaval na društvenih srečanjih. Zelo si je prizadeval za izboljšanje učiteljskih plač v Istri ter je sodeloval pri tovrstnih pobudah hrvaških in slovenskih učiteljskih društev istrskemu deželnemu zboru v Poreču. V Podgradu je sodeloval pri delu Podgrajske posojilnice in hranilnice, ki si je 1898 prizadevala za slovensko uradovanje.

Med primorskimi učitelji je skupaj z Matkom Kantetom podpiral pobudo štajerskih učiteljev (Fran Kocbek, Armin Gradišnik, Tone Brezovnik) pri oblikovanju vseslovenske Zaveze slovenskih učiteljskih društev 1889. Kot delegat okrajnega učiteljskega društva se je večkrat udeležil letnih zborovanj Zaveze in tam sodeloval s predlogi. Bil je naklonjen liberalnemu vodstvu Zaveze in je vplival na to, da se je slovensko učiteljstvo okraja Volosko 1902 vključilo v slovensko učiteljsko društvo za Istro v Kopru. V Opatiji 1896 in v Celju 1897 je bil izvoljen v upravni odbor Zaveze kot prvi podpredsednik, sicer je večkrat sodeloval v odboru kot eden od treh odbornikov za Primorsko. Tudi pozneje je spremljal delo učiteljske organizacije. Bogatec spada med vidne slovenske učitelje na Primorskem, ki so konec 19. stoletja oblikovali narodnostno usmerjeno slovensko šolo.

Dela

O javnih preizkušnjah in darilih v ljudskej šoli, Učiteljski tovariš, 25, 1885, št. 19–21, 278–280, 302–303, 329–330.

Viri in literatura

Arhivska zbirka Slovenskega šolskega muzeja, Zaveza avstrijskega jugoslovanskega učiteljstva, pisma Kristjana Bogatca Luki Jelencu 1897–1901.
Popotnikov koledar za slovenske učitelje, Celje, 1887–1897.
Ročni zapisnik z imenikom ljudskih šol in učiteljskega osebja, Ljubljana, 1907–1909.
25 letnica naše Zaveze, Učiteljski tovariš, 3. 10. 1913.
Po sklepu lista, Učiteljski tovariš, 23. 2. 1917.
Janko Leban: Kristjan Bogatec, Učiteljski tovariš, 1. 6. 1917.
Armin Gradišek: To in ono izza preteklih dni, Učiteljski tovariš, 29. 6. 1917 (podpis: Slamoštev).
Branko Šuštar: Slovensko učiteljsko društvo v Istri pred I. svetovno vojno, Primorska srečanja, 1990, 111, 569–574, posebej 570–571.
Janez Kramar: Narodna prebuja istrskih Slovencev, Koper - Trst, 1991, 320–328.
Šuštar, Branko: Bogatec, Kristjan (1858–1917). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019650/#novi-slovenski-biografski-leksikon (31. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine