Novi Slovenski biografski leksikon

BOBIČ, Ferdinand (Ferdo Bobič), učitelj (r. 9. 5. 1883, Gorišnica, tedaj Sv. Marjeta niže Ptuja; u. 12. 1. 1959, Ruše).

Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, prvi razred gimnazije na Ptuju (1896/97), pripravnico in učiteljišče v Mariboru (1897–1903). Služboval je na šolah v Cirkulanah/tedaj Sv. Barbara v Halozah (1903) in Gorišnici/tedaj Sv. Marjeta niže Ptuja (1903–06), bil je šolski upravitelj na šoli Stranice (1907–19) in Loče (1919–22), učil je na II. deški šoli v Mariboru (1922–26) in vadnici pri učiteljišču v Mariboru (1926–28). 1928 postal šolski nadzornik za okraj Maribor - levi breg (1928–30) in (1936–38), vmes na vadnici v Mariboru (1930–36), nato je postal v. d. banskega šolskega nadzornika (1938–45). Upokojil se je 1945.

V Mariboru je 1905 opravil strokovni izpit ter 1907 obiskoval vinogradniški in sadjarski tečaj.

1939 je napisal začetnico z naslovom Preljubo veselje, o kje si doma. Knjiga, ki je izšla pri Pokrajinski šolski založbi v Ljubljani še še 1941, 1942, 1943 in 1944, je bogata z ilustracijami Radovana Klopčiča in obsega tri glavna poglavja: Začetne vaje in črke, Razne oblike črk in Berilo. Začetne vaje so prirejene za opazovanje risb, razvijanje govora in mišljenja, spoznavanje črk in njihovo risanje. Iz risb so učenci spoznavali različna dela in velike črke, nato pa z risanjem tudi male. Besedila za vaje v branju so zajeta iz stvarnega pouka, v začetku besedil so slike, ki kažejo, kako je mogoče črke sestavljati iz paličic ter jih oblikovati iz žice, papirja in podobnega materiala. V poglavju Razne oblike črk so učenci spoznavali velike in male tiskane, pisane, pokončne in poševno ležeče črke ter njihove različne oblike. Besedila so bila natisnjena s pokončnimi in poševno ležečimi črkami, sledile so uganke in njihove rešitve v slikah. Najobsežnejši del obsega poglavje Berilo, ki je razdeljeno na štiri dele: Zima in prazniki, V šoli in doma, Pomlad in velika noč, Poletje. V nasprotju z dotedanjimi abecedniki se je Bobič odločil za globalno metodo (ponavljanje besede kot celote, nato analiza posameznih črk), ki pa jo je kombiniral s sintetično (temelji na posameznih črkah, ki jim pripišemo ustrezen glas ali sliko).

Po njegovi začetnici je Ivan Bertoncelj priredil abecednik Šolo smo odprli, ki ga je 1944 izdal Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko, odsek za prosveto in šolstvo.

Bobič je 1939 priredil Slovensko slovnico s pravopisom za ljudske šole, ki je izšla tudi 1941.

Bil je predsednik Učiteljskega društva Slovenske Konjice (1918–22), član Slomškove družbe in mariborske Glasbene matice.

Dela

Preljubo veselje, oj kje si doma, Ljubljana, 1939 (ilustrator Radovan Klopčič, več izdaj).
Navodilo za uporabo začetnice »Preljubo veselje, oj kje si doma«, Ljubljana, 1939.
Slovenska slovnica s pravopisom za ljudske šole, Ljubljana, 1939 (popravljena izdaja 1941).

Viri in literatura

ARS, AS 231 Ministrstvo za prosveto, personalne mape, škatla 56.
Ferdo Bobič novi banski šolski nadzornik, Učiteljski tovariš, 17. 11. 1938.
Franc Fink: Bobičeva nova »Začetnica«, Slovenski učitelj, 1939, 170–171.
Rafaela Mihevc: Moje izkušnje z Bobičevo začetnico »Preljubo veselje…«, Slovenski učitelj, 1939, 215–216.
X: Preljubo veselje – Bobič, Slovenski učitelj, 1940, 119.
Marija Jeglič: Nova začetnica »Preljubo veselje, oj kje si doma«, Slovenski učitelj, 1940, 191–192.
Leopoldina Dolenec: Tri slovenske začetnice, Popotnik, 1940/41, 54–55.
Ivan Andoljšek: Bobič Ferdinand, Naš začetni bralni pouk in učbeniki zanj, III, 1918–1945, Ljubljana, 1978, 41–44, 213–214.
Hojan, Tatjana: Bobič, Ferdinand (1883–1959). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019610/#novi-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine