Novi Slovenski biografski leksikon

BURNIK, Dušan (Franc Burnik), gospodarstvenik (r. 6. 8. 1934, Celje). Oče Ladislav Burnik, inženir rudarstva, mati Marija Burnik, r. Turnšek.

Zaradi očetovih službenih obveznosti se je v otroštvu z družino večkrat selil; 1934–40 je družina živela v Velenju, 1940–41 v Zabukovici, 1941–45 v Nazarjah. 1941–44 je v Rečici ob Savinji in Mozirju obiskoval osnovno šolo, 1945 nižjo gimnazijo v Žalcu, ostale razrede nižje gimnazije pa v Trbovljah in Kočevju. Višjo gimnazijo je obiskoval v Celju (1949–50) in Brežicah, kjer je 1953 maturiral. 1953–59 je študiral na Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani ter 1959 diplomiral iz metalurgije.

Po služenju vojaškega roka se je 1960 zaposlil v Železarni Štore kot inženir, zadolžen za investicijske projekte. 1966–67 je kot uslužbenec podjetja Intertrade Ljubljana sodeloval pri projektih Smelta v indijskem New Delhiju. 1967–69 je bil sodelavec razvojnega oddelka v Železarni Štore. 1969–71 je bil zaposlen kot podpredsednik, 1971–74 pa kot predsednik skupščine občine Celje. 1970–73 je bil član izvršilnega odbora Ljubljanske banke. 1974 se je vrnil v Železarno Štore kot pomočnik glavnega direktorja, 1976–87 pa je bil glavni direktor oz. predsednik poslovodnega odbora Železarne Štore. 1987 do upokojitve 1994 je v poslovnem sistemu Slovenske železarne opravljal funkcijo namestnika in svetovalca glavnega direktorja.

1983–87 je bil član izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), 1979–92 predsednik združenja metalurgije in livarn pri GZS, 1988–92 pa član in podpredsednik komiteja za železo in jeklo pri Mednarodni organizaciji dela v Ženevi.

Po upokojitvi je opravljal funkcije v več nadzornih svetih: Kristal Maribor (1996–2000), Steklarna Hrastnik (1997–2001), Mariborska livarna (1997–2005), Klima Celje (2001–03). 1997 je opravljal funkcijo člana nadzornega odbora Sklada RS za razvoj. 1996–98 je bil neprofesionalni podžupan mestne občine Celje, zadolžen za gospodarstvo. V tem obdobju je bil dejaven v stranki Desus kot član gospodarsko-socialnega sveta.

Kot predsednik skupščine občine Celje je sodeloval pri projektih postavitve več stanovanjskih sosesk, načrtovanju sejemskih objektov ter pri modernizaciji celjske Cinkarne in Železarne Štore. Zlasti pomembno je obdobje vodenja Železarne Štore: podjetje je 1976 v sodelovanju z italijanskim Fiatom začelo proizvodnjo traktorjev; sodelovanje je trajalo eno desetletje. V času, ko je Burnik vodil železarno, je ta zaposlovala okrog 3.600 delavcev.

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.

Spletni viri

Štore Steel d.o.o., Zgodovina (februar 2015).
Žerdin, Ali: Burnik, Dušan (1934–2020). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019500/#novi-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine