Novi Slovenski biografski leksikon

BRUMEC, Viljem, ginekolog, porodničar (r. 14. 2. 1925, Maribor; u. 14. 1. 2014, Maribor). Oče Anton Brumec, mizar, mati Julijana Brumec, r. Perc. Žena Marija Brumec Povše, anesteziologinja.

Po osnovni šoli in gimnaziji v Mariboru 1946 se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Zagrebu, kjer je 1953 diplomiral. Po stažu v Vipavi in Mariboru je kot zdravnik splošne prakse delal v Cerkvenjaku in Sveti Ani v Slovenskih goricah. V Lenartu je 1956 sočasno opravljal še naloge sanitarnega inšpektorja. 1957–59 je deloval kot zdravnik sekundarij na kirurškem oddelku bolnišnice v Črni na Koroškem. 1962 je opravil specialistični izpit na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Potem je bil zaposlen na porodniškem oddelku mariborske bolnišnice kot oddelčni zdravnik do 1971, ko se je zaposlil na Pedagoški akademiji Maribor. Z disertacijo Prispevek k biokemijski dijagnostiki intrauterine asfiksije ploda sub partu je doktoriral na zagrebški univerzi 1972, na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je bil 1973 izvoljen za docenta ter 1978 za izrednega profesorja ginekologije in porodništva. Akademsko kariero je nadaljeval na Pedagoški akademiji Maribor, kjer je bil 1981 izvoljen za izrednega profesorja za anatomijo in fiziologijo človeka, 1986 pa je bil tam izvoljen za rednega profesorja. 1989 se je začasno upokojil. 1993 je postal dekan novoustanovljene Višje zdravstvene šole v Mariboru, ki je bila tudi po njegovi zaslugi 1994 preoblikovana v Visoko zdravstveno šolo (tu je bil zaposlen do 1994). Bil je tudi med pobudniki ustanovitve Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (UM).

Strokovno se je posvetil perinatologiji. Že 1966 je kot prvi v Jugoslaviji uporabljal metodo ugotavljanja stanja ploda med porodom z mikroanalizo fetalne krvi, ugotavljal je hemolitične bolezni ploda pred porodom in 1968 v sodelovanju z ginekologom Antonom Veingerlom prvi v Jugoslaviji uspešno opravil intrauterino izmenjalno transfuzijo pri obolelem plodu. Na področju neonatologije je s sodelavci izdelal postopke za reanimacijo ob porodu prizadetih novorojenčkov. Pomemben je tudi njegov prispevek pri uvedbi ultrazvočne diagnostike v ginekologiji in porodništvu. Z njim je mariborska bolnišnica postala vodilni perinatološki center v Jugoslaviji. Monografija Mikroanalize fetalne krvi in novejši postopki v porodništvu, ki jo je Brumec s sodelavci izdal 1971 in je izšla tudi v srbohrvaškem prevodu, je bila več kot dvajset let temeljni učbenik moderne perinatologije. Skupaj z zagrebškim ginekologom Asimom Kurjakom je 1977 uredil in izdal jugoslovanski učbenik Perinatalna medicina. 1989 je z Ljubico Vučetić Zavrnik izdal še univerzitetni učbenik Funkcionalna anatomija človeka. Bil je ustanovitelj in dolgoletni predstojnik Raziskovalnega inštituta Pedagoške fakultete UM in glavni urednik fakultetne Znanstvene revije.

Pomembne so tudi njegove raziskave zgodovine medicine. 1968 je bil med ustanovnimi člani Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega društva in 1980 med ustanovnimi člani Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije – podružnica Maribor. 2004 je na novi Medicinski fakulteti UM postal predavatelj zgodovine medicine in 2008 izdal knjižico Kratka zgodovina medicine.

Za dolgoletno strokovno in pedagoško delo je prejel več priznanj, mdr. 1986 zlato plaketo Univerze v Mariboru in 1990 posebno priznanje Združenja za perinatalno medicino Jugoslavije za pionirsko delo na področju perinatologije. Univerza v Mariboru mu je 1997 podelila naslov zaslužni profesor.

Dela

Mikroanalize fetalne krvi in novejši postopki v porodništvu, Maribor, 1971.
Mikroanalize fetalne krvi i noviji postupci u opstetriciji, Maribor, 1972.
Perinatalna medicina, Zagreb, 1977 (sourednik Asim Kurjak).
Prehod Pedagoške akademije v Mariboru v Pedagoško fakulteto, Jubilejni zbornik/ Pedagoška fakulteta Maribor, Maribor, 1986, 39–75.
Funkcionalna anatomija človeka, Ljubljana, 1989 (soavtorica Ljubica Vučetič Zavrnik).
Nursing care : Study programme, Maribor, 1998.
Patografija Huga Wolfa, Studia historica Slovenica, 3, 2003, št. 2–3, 363–373.
Kratka zgodovina medicine, Maribor, 2008.

Viri in literatura

Elko Borko: 80-letnica prof. dr. Viljema Brumca, Zdravniški vestnik, 74, 2005, št. 2, 113–114.
Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945, Maribor, 2012.
Viljem Brumec 1925–2014, Maribor, 2017.
Zupanič Slavec, Zvonka: Brumec, Viljem (1925–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019370/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine