Novi Slovenski biografski leksikon

BRAJNIK, Dušan, fizik (r. 28. 3. 1940, Ljubljana). Oče Aleksij Brajnik, železničar, mati Vojka Brajnik, r. Tavzes, pravnica.

Po končani klasični gimnaziji se je 1958 vpisal na študij tehnične fizike na Univerzi v Ljubljani, kjer je 1964 diplomiral, 1972 magistriral, 1974 pa doktoriral s področja fotojedrskih reakcij z disertacijo Fotonuklearne reakcije pri 40Ca z upoštevanjem stanj residualnih jeder. Po diplomi se je 1964 zaposlil na Institutu Jožef Stefan, kjer je bil do 1970 v rednem, kasneje pa v dopolnilnem delovnem razmerju. 1970 se je zaposlil kot asistent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je od 1980 predaval predmet Fizika. Nekaj let je predaval tudi Fizikalne osnove računalništva za študente računalništva. Na tretji stopnji študija elektrotehnike je vodil predmet Fizika snovi. Od 1994 do upokojitve 2004 je predaval kot izredni profesor.

Na raziskovalnem področju je do 1975 v betatronski skupini Instituta Jožef Stefan pod vodstvom Darka Jamnika sodeloval pri meritvah fotojedrskih reakcij. Po doktoratu se je usmeril na področje aplikativnih raziskav v radioekologiji, bil je soustanovitelj Skupine za oceno posegov v okolje (SEPO), koordiniral je predobratovalne raziskave v rudniku urana Žirovski Vrh in opravljal gamaspektrometrične meritve na področju Jedrske elektrarne Krško.

Univerza v Ljubljani mu je 1964 podelila Prešernovo nagrado, Fakulteta za elektrotehniko pa 1982 Vidmarjevo nagrado za pedagoško delo. Za meritve totalne absorpcije žarkov gama je 1970 s skupino sodelavcev prejel nagrado Borisa Kidriča, za meritve parcialnih presekov žarkov gama pa sta z Gabrijelom Kernelom 1975 prejela nagrado Sklada Borisa Kidriča. Z Alešem Stanovnikom in Marjanom Logarjem je 1982 prejel nagrado Kidričevega sklada za tehnične izboljšave. Za meritve sevanja v času katastrofe v Černobilu je 1986 dobil zlati znak civilne zaščite.

Dela

Photonuclear reactions in 90Zr, Physical review. C, Nuclear physics (New York), vol. 13, 1976, 1852–1863 (s soavtorji).
The measurements of [sup](90)Zr([gamma],2n)[sup](88)Zr and [sup]90Zr([gamma],np)[sup](88)Y cross sections, Fizika (Zagreb), vol. 6, 1974, 255–256.
Photonuclear reactions in 40Ca, Physical review. C, Nuclear physics (New York), vol. 9, 1974, 1901.
The photodesintegration of 40Ca through proton channels, Fizika (Zagreb), vol. 4, 1972, 65.
A method of determining photonucleon cross sextions for separate residual nuclei states utilizing continuum gamma-ray sources, Nuclear instruments and methods (Amsterdam), vol. 103, 1972, 189–196.
Total photonuclear cross-section for 12C, 14N, 16O and 19F in the region of the giant resonance, Nuclear physics. Section A, [Print ed.] (Amsterdam), vol. 128, 1969, 426–432 (soavtorji Niko Bezić, Darko Jamnik, Gabrijel Kernel).
The measurement of photonuclear cross sections for different reaction channels using bremsstrahlung gamma rays from a betatron, Proceedings of the 5th International Betatron Symposium, Bucharest, October 18–23, 1971, Bucharest, 1971, 217–236.

Viri in literatura

ULBB.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Zbornik ob 90-letnici Fakultete za elektrotehniko 1919–2009, Ljubljana, 2009.
Stanovnik, Aleš: Brajnik, Dušan (1940–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019110/#novi-slovenski-biografski-leksikon (21. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine