Novi Slovenski biografski leksikon

BOH, Katja (rojstno ime Katja Székely), sociologinja, političarka, diplomatka (r. 16. 5. 1929, Gradec, Avstrija; u. 8. 8. 2008, Ljubljana). Oče Zoltan Székely, gradbeni inženir, mati Nina Székely, r. Kunej. Pastorka Maja Boh Hočevar, igralka, hči Katja Cerjak.

Osnovno šolo, meščansko oz. nižjo ter višjo gimnazijo je obiskovala v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 1952 diplomirala iz angleškega, nemškega in francoskega jezika, 1964 pa še iz klinične psihologije. Magisterij iz sociologije je obranila 1972 na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Z disertacijo Slovenski intelektualni in politični delavci pred prihodnostjo – njihova stališča do problemov populacije je 1975 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala iz socioloških znanosti. Strokovno se je izpopolnjevala v ZDA, na področju primerjalnega empiričnega raziskovanja družinskih vzorcev pri Marvinu B. Sussmanu.

Od 1964 je bila zaposlena na Inštitutu za sociologijo in filozofijo (kasnejšem Inštitutu za sociologijo) pri Univerzi v Ljubljani do izvolitve v slovenski parlament aprila 1990. V obdobju 1970–97 je predavala sociologijo družine na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (kasnejši Fakulteti za družbene vede) Univerze v Ljubljani (od 1985 kot izredna profesorica, od 1990 kot redna profesorica). 1991–97 je bila veleposlanica RS v Republiki Avstriji. Po upokojitvi 1997 je nadaljevala s pedagoškim delom na Fakulteti za družbene vede ter z raziskovanjem na Inštitutu za družbene vede na isti fakulteti.

Bila je soustanoviteljica in prva podpredsednica Slovenske socialdemokratske stranke (kasneje SDS); v njenem strokovnem svetu je delovala do 2004, tudi kot predsednica njenega znanstvenega sveta. 1990 je bila izvoljena v slovenski parlament, 1990–91 je bila predsednica Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. Bila je aktivna članica Mednarodne panevropske zveze in Društva sociologov Slovenije, kasneje Slovenskega sociološkega društva, Jugoslovanskega sociološkega društva (Jugoslovensko udruženje za sociologiju) in Mednarodne sociološke zveze (International Sociological Association). Bila je članica uredniškega odbora revije Sociologija (Beograd, 1972–74), podpredsednica raziskovalnega komiteja za raziskovanje družine Mednarodne sociološke zveze (ISA, 1980–82), 1979–85 je bila vodja mednarodnega projekta Spreminjanje življenjskih vzorcev v evropskih družinah, ki ga je organiziral Evropski center za koordinacijo in dokumentacijo v družbenih vedah na Dunaju. Bila je nacionalna izvedenka na področju raziskovanja socialnih storitev pri European Centre for Social Welfare Reasearch and Action na Dunaju in članica njegovega upravnega odbora (1994–95).

Raziskovalno delo Katje Boh je bilo usmerjeno na obsežno področje družine, prebivalstvene politike, zdravja in politike zdravja ter neformalne proizvodnje dobrin. Njeno raziskovalno delo je bilo bogato vpeto tudi v evropske raziskovalne tokove. Bila je prva urednica publikacije Changing patterns of European family life : a comparative analysis of 14 European countries (1990), pri kateri so objavljene empirične komparativne analize spreminjanja življenjskih vzorcev v evropskih družinah ponudile nova spoznanja o vlogi modificirane razširjene družine in pomenu družine za njene člane.

1998 je prejela veliko zlato priznanje Republike Avstrije, 2001 priznanje Ministrstva RS za zunanje zadeve na področju zunanje politične dejavnosti, 2005 pa častno članstvo v Slovenskem sociološkem društvu.

Dela

An attempt of a typology of time-use, Ljubljana, 1969 (soavtor Stane Saksida).
Pojav statusne inkongruentnosti, Ljubljana, 1971.
Empirična verifikacija sociološke paradigme nuklearne družine v družbi blaginje, Družboslovne razprave, 2, 1985, št. 3, 43–54.
Primarna socialna integracija in zdravje, Družboslovne razprave, 3, 1986, št. 4, 73–84.
Poskus sociološke analize nizke rodnosti, Družboslovne razprave, 5, 1988, št. 6, 23–32.
Neformalno delo, Ljubljana, 1988 (soavtorji Ivan Svetlik, Drago Kos, Zdravko Zrimšek).
Družinska in prebivalstvena politika : shajanja in razhajanja, Družboslovne razprave, 6, 1989, št. 8, 107–116.
Changing patterns of European family life : a comparative analysis of 14 European countries, London - New York, 1990 (prva urednica).
Premise za raziskovanje kvalitete življenja, Družboslovne razprave, 8, 1991, št. 12, 5–18 (soavtor Vojko Antončič).
Reform issues of the health care system in Slovenia, Social policy in Slovenia : between tradition and innovation, Aldershot, 1992.

Viri in literatura

Intervju avtorice s hčerko Katjo Cerjak.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Zdravko Mlinar: Štiridesetletnica Slovenskega sociološkega društva : v spopadanju z logiko izničevanja, Družboslovne razprave, 22, 2006, št. 51, 7–31.
Tanja Rener: In memoriam : Katja Boh (1929–2008), Dnevnik, 13. 8. 2008.
Umrla je Katja Boh, Večer, 13. 8. 2008.
Novak, Mojca: Boh, Katja (1929–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018780/#novi-slovenski-biografski-leksikon (5. december 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine