Novi Slovenski biografski leksikon

BIZJAK, Anzelm (Anzelm Bizjak, Anzelm Wisiak, Anzelm Wissiak), slikar (r. 21. 4. 1837, Kranj; u. 9. 3. 1876, Kranj). Oče Franc Bizjak, slikar, mati Terezija Bizjak, r. Sešek. Brat Edvard Bizjak, slikar.

O slikarski družini Bizjak je malo ohranjenih virov.Franc (Frančišek, Franz, r. 10. 10. 1810, Kranj; u. 21. 5. 1880, Kranj; oče Gregor, mati Elizabeta, r. Veit) se je slikarstva domnevno izučil v delavnici Leopolda Layerja v Kranju. Tako kot njegov učitelj je bil najbolj dejaven na Gorenjskem, več del je naslikal za cerkve v Savinjski dolini, posamezna pa tudi za cerkve drugod po Sloveniji. V svojih freskah, oltarnih in banderskih slikah ter križevih potih se je slogovno močno opiral na poznobaročno tradicijo Layerjevega slikarstva, vendar učiteljeve kakovosti ni dosegel. Sinova (Anzelm, r. 21. 4. 1837, Kranj; u. 9. 3. 1876, Kranj in Edvard, r. 11. 10. 1841, Kranj; u. 21. 7. 1884, Kranj; mati Terezija, r. Sešek) sta se slikarstva izučila pri očetu. Njuna dela so kakovostno skromnejša, vendar je zlasti Anzelmove slike velikokrat težko razločevati od očetovih. Motivno ostajata v sakralnemu okviru, čeprav je bilo Anzelmu pripisanih tudi nekaj platen z motivom krajine. Njihova dela so ohranjena v cerkvah, Narodnem muzeju Slovenije, Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični in v zasebnih zbirkah.

Dela

Oltarni sliki sv. Ane in sv. Marjete, 1862, ž. c. sv. Janeza Evangelista, Reteče.
Oltarne slike Zaroke sv. Katarine, 1862, sv. Jožefa in sv. Aleša, 1863, ž. c. sv. Katarine, Rova.
Freske v rožnovenski kapeli, 1863, in prezbiteriju, 1871, ž. c. Marijinega oznanjenja, Tržič.
Oltarni sliki Marijinega vnebovzetja in sv. Jožefa, 1863, ž. c. sv. Roka, Ljubljana Dravlje.
Sv. Ciril in Metod pred moravskim kraljem Rastislavom in kraljico Miloslavo, 1863, Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična.
Angeli častijo sv. Rešnje telo, 1863, ž. c. Marijinega vnebovzetja, Stara Cerkev.
Križev pot, 1869, p. c. sv. Matije, Zalog pri Cerkljah.
Križev pot, 1869, in oltarna slika Brezjanske Matere božje, 1873, p. c. sv. Mateja, Hrastje.
Oltarna slika sv. Janeza Krstnika, ž. c. Marijinega vnebovzetja, Ljubljana Polje.
Freska na stropu kapele v župnišču, Kranj.

Viri in literatura

Arhiv SBL.
Arhiv Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, Steletovi terenski zapiski.
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis Gegenwart, Leipzig, 1947.
SBL.
Ivan Lavrenčič: Zgodovina cerkljanske fare, Ljubljana, 1890.
Josip Lavtižar: Zgodovina župnij v dekaniji Kranj, 1, Ljubljana, 1898.
Avguštin Stegenšek: Dekanija gornjegrajska, Maribor, 1905.
Franc Pokorn: Besnica pri Kranju : prispevek k zgodovini župnij ljubljanske škofije, Ljubljana, 1909.
Rihard Jakopič: Umetniška razstava v proslavo 80. rojstnega leta njega veličanstva cesarja Franca Jožefa I. : 80 let upodabljajoče umetnosti na Slovenskem, Ljubljana, 1910.
Novi priraščaj : kulturno-zgodovinski, znanstveni in obrtopisni oddelek, Carniola, 2, 1911, 137.
Viktor Steska: Slikar Leopold Layer in njegova šola, Carniola, 5, 1914, 1–35.
France Stele: Politični okraj Kamnik, Ljubljana, 1929.
Viktor Steska: Pregled slovenske umetnosti : umetnost koncem osemnajstega stoletja : Layerjevi učenci, Mladika, 6, 1925, 304–306.
Viktor Steska: Slovenska umetnost : I : slikarstvo, Prevalje, 1927.
Viktor Kragl: Zgodovinski drobci župnije Tržič, Tržič, 1936.
Jože Curk: Topografsko gradivo : 2 : sakralni spomeniki na območju občine Žalec, Celje, 1967.
Umetnostna topografija Slovenije : Upravna enota Kočevje, Ljubljana, 2010.
Jasna Horvat, Mateja Kos: Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana, 2011.
Umetnostna topografija Slovenije : Upravna enota Jesenice, Ljubljana, 2011.
Umetnostna topografija Slovenije : Upravna enota Ajdovščina, Ljubljana, 2012.
Ivanović, Nataša: Bizjak, Anzelm (1837–1876). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018560/#novi-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine