Novi Slovenski biografski leksikon

BITENC, Franc, živilski tehnolog, univerzitetni profesor (r. 2. 8. 1926, Ljubljana; u. 11. 11. 1977, Ljubljana). Oče Franc, delavec, mati Antonija, r. Laznik. Žena Pepca Bitenc, r. Perovšek, agronomka, političarka.

V Ljubljani je od 1936 obiskoval klasično gimnazijo (maturiral 1945). Med vojno je bil 1943–45 interniran v taboriščih Dachau in Litoměřice. Študiral je agronomijo v Zagrebu, kjer je 1949 diplomiral in bil 1961 promoviran z disertacijo Prehrambena vrednost mahuna konzerviranih postupkom djelomičnog sušenja i smrzavanja (objavljeno v Prehrambena industrija, Zagreb, 1962). Specializacijo iz živilske tehnologije je opravil 1956 v Franciji in 1957 v Angliji, kasneje se je na krajših študijskih potovanjih izpopolnjeval v Franciji, Italiji in na Madžarskem. 1950 je bil na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani (kasneje Biotehniški fakulteti) izvoljen za asistenta, 1952 za docenta, 1968 za izrednega in 1975 za rednega profesorja. Predaval je tehnologijo predelave sadja in zelenjave, kasneje tehnologijo rastlinskih živil na agronomskem in živilskem oddelku. 1969–71 je bil predstojnik katedre in živilskega oddelka, 1974–76 predsednik fakultetnega sveta Biotehniške fakultete, 1975–77 prodekan in 1977 dekan fakultete. Ob delu na fakulteti je 1964–67 opravljal dolžnosti direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije. Mdr. je bil 1964–67 predsednik Zveze kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije, od 1974 predsednik področne agroživilske raziskovalne skupnosti Slovenije, 1962–64 sekretar komiteja Zveze komunistov na Univerzi v Ljubljani.

Raziskoval je tehnološke vrednosti pridelkov, probleme skladiščenja, hlajenja ter predelave sadja in zelenjave. Sodeloval je tudi pri izgradnji sadnih skladišč, hladilnic in predelovalnih obratov, večkrat skupaj z Daretom Bernotom: rekonstrukcija tehnologije in razporeditve predelovalnih linij Eta Kamnik (1967), študija za sortiranje in skladiščenje jabolk za Zemljodelski prehrambeni kombinat Struško Pole, Makedonija (1967), hladilnica Kmetijskega kombinata Vipava v Šempetru pri Gorici (1970), Tovarna sadnih sokov Vital Mestinje – tehnološki del glavnega projekta (1972), projekt za hladilnico Fructal Celić, BiH (1973), idejni projekt povečanja hladilnice Hmezada v Celju (1974), načrt za rekonstrukcijo obrata Belsad v Črnomlju – tehnološki del (1974), tehnologija hlajenja ter sortiranja sadja in zelenjave za Živila Kranj (1974).

Prejel je red dela z zlatim vencem (1977), diplomo zaslužnega člana Zveze kmetijskih inženirjev in tehnikov Jugoslavije (1958), priznanje Ministrstva za kmetijstvo ZDA (s sodelavci 1975), Jesenkovo priznanje (posmrtno 1978). Od 1978 se po njem imenuje vsakoletno posvetovanje slovenskih živilskih tehnologov.

Delo

Novodobni postopki pri izdelavi sadnih sokov, Socialistično kmetijstvo, 6, 1955, 44–51.
Vpliv žveplaste in askorbinske kisline na oksidacijske procese v vinu,Socialistično kmetijstvo, 8, 1957, 171–183.
Sestav malin in ocenjevanje malinovih sokov letnika 1957, Sadjarstvo, vinarstvo in vrtnarstvo, 45, 1958, št. 4, 90–93.
Tehnologija in surovine bistrih sokov, Prehrambena industrija (Zagreb), 1961, 116.
Vpliv sestave sadnih sokov na njihovo kvaliteto, Socialistično kmetijstvo, 14, 1963, 429–434.
Objekti za sortiranje in hlajenje sadja in zelenjave, Socialistično kmetijstvo, 15, 1964, 472–473.
Rezultati poskusov pri uskladiščenju jabolk sort zlati delišes in jonatan v kontrolirani atmosferi, Sodobno kmetijstvo, 5, 1972, 357–359 (soavtor Dare Bernot).
Vpliv dodatka I-askorbinske kisline na kakovost jabolčnega soka,Prehrambeno-tehnološka revija (Zagreb), 13, 1975, št. 1, 9–15 (soavtor Dare Bernot).
Uporaba sadja, Ljubljana, 1976 (soavtor Dare Bernot).
Vpliv tehnologije in možnosti za izdelovanje živil ustreznejše hranilne vrednosti iz sadja in zelenjave, Zdravje in hrana, Ljubljana, 1976, 97–106.

Viri in literatura

Arhiv Biotehniške fakultete.
Podatki Pepce Perovšek Bitenc.
ULBB.
ES.
Objave Univerze, 5, 1963, št. 30.
Aleksander Konjajev: Franc Bitenc, Delo, 15. 11. 1977.
France Adamič: Prof. dr. Franc Bitenc : in memoriam, Naši razgledi, 26, 1977, št. 23, 603–604.
Janez Pirš: Dr. Franc Bitenc : in memoriam, Dnevnik, 15. 11. 1977.
Iztok Winkler: Umrl je dekan prof. dr. Franc Bitenc, Spominski zbornik Biotehniške fakultete, 1982, 260–262.
Adamič, France: Bitenc, Franc (1926–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018500/#novi-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine