Novi Slovenski biografski leksikon

BINTER, Bogdan (Bogdan Rudolf Binter), gimnazijski profesor zgodovine, pisec učbenikov (r. 28. 12. 1906, Kamnik; u. 20. 12. 1967, Ljubljana). Oče Rudolf Binter, davčni adjunkt, mati Marija, r. Grčar.

Obiskoval je klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je 1926 maturiral. Šolanje je nadaljeval na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je 1930 diplomiral ter istega leta opravil profesorski izpit. Svoje prvo delovno mesto je nastopil 1933 kot suplent na II. državni realni gimnaziji v Ljubljani, kjer je ostal do 1937, vmes je bil kratek čas suplent na Državni realni gimnaziji v Murski Soboti in Kočevju. Že istega leta je bil službe v Kočevju razrešen in dodeljen Državni klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je poučeval do 1947. Med drugo svetovno vojno je bil aktiven član OF. Od 1947 je poučeval na učiteljišču v Ljubljani, 1947–66 pa je kot zunanji sodelavec predaval na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. Bil je član strokovno pedagoškega sveta za zgodovino pri Mestnem ljudskem odboru Ljubljana, član komisije za strokovne profesorske in učiteljske izpite, sodeloval je tudi pri učnih načrtih za zgodovino.

Sam ali v soavtorstvu je napisal več učbenikov za osnovne in srednje šole. 1938 je v soavtorstvu z Vojtehom Štrukljem izdal učbenik Zgodovina Jugoslovanov za 2., 3. in 4. razred srednjih šol, 1941 je izšel Pregled ruske zgodovine, v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja pa se je zvrstilo več njegovih zgodovinskih učbenikov in učbenikov za spoznavanje družbe: Zgodovina Južnih Slovanov za 2. razred gimnazij (več izdaj), Zgodovina Južnih Slovanov za 6. razred osnovnih šol (več izdaj), Ob Jadranskem morju za 5. razred, Spoznavanje družbe za 5. razred (več izdaj), Po nižinah in gorah Jugoslavije za 5. razred, Po alpskem svetu za 4. razred, Spoznavanje družbe za 4. razred (več izdaj, ena v Braillovi pisavi). V soavtorstvu z Leopoldom Petauerjem je nastala Zgodovina starega veka, ki je bila prevedena v albanski in makedonski jezik, napisal pa je tudi skripta iz južnoslovanske zgodovine za Višjo pedagoško šolo. Do 1982 je bilo več njegovih učbenikov ponatisnjenih.

Dela

Zgodovina Jugoslovanov za tretji razred srednjih šol, Ljubljana, 1938 (soavtor Vojteh Štrukelj).
Pregled ruske zgodovine, Ljubljana, 1941.
Južni Slovani v srednjem veku, Ljubljana, 1947.
Zgodovina južnih Slovanov : za drugi razred gimnazije, Ljubljana, 1952.
Ob Jadranskem morju : gradivo za spoznavanje družbe v petem razredu osnovnih šol, Ljubljana, 1959.
Spoznavanje družbe za peti razred osnovne šole, Ljubljana, 1961.
Po nižinah in gorah Jugoslavije : gradivo za spoznavanje družbe v petem razredu osnovnih šol, Ljubljana, 1961.
Po alpskem svetu : spoznavanje družbe za 4. razred, Ljubljana, 1963.
Spoznavanje družbe za četrti razred osnovne šole : priročnik za učence, Ljubljana, 1966.

Viri in literatura

ZAL, Klasična gimnazija v Ljubljani, t. e. 5.; Poljanska gimnazija v Ljubljani, t. e. 60.
ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Izvestje II. državne realne gimnazije v Ljubljani, Ljubljana, 1933, 3.
Stalež šolstva in učiteljstva ter prosvetnih in kulturnih ustanov v Dravski banovini, Ljubljana, 1934, 22.
Letno poročilo II. državne realne gimnazije v Ljubljani, Ljubljana, 1936, 7.
Letno poročilo Državne II. realne gimnazije v Ljubljani, Ljubljana, 1938, 3.
Izvestje za šolsko leto 1937–38, Kočevje, 1938, 3.
Marija Jamar: Prof. Bogdan Binter, Delo, 23. 12. 1967.
In memoriam prof. Bogdanu Binterju, Prosvetni delavec, 31. 1. 1968.
Sto let ljubljanskega učiteljišča, Ljubljana, 1973, 100.
Ljubljanski klasiki: 1563–1965, Ljubljana, 1999, 493.
Hakl Saje, Maja: Binter, Bogdan (1906–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018460/#novi-slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine