Novi Slovenski biografski leksikon

Ljudsko šolo je obiskoval v Veliki Nedelji, nižjo gimnazijo v Ormožu, višjo gimnazijo pa na Ptuju, tam je 1951 maturiral in se istega leta vpisal na Veterinarsko fakulteto v Zagrebu kjer je 1957 diplomiral. Obvezen strokovni staž je opravil v Celju in se 1958 zaposlil na veterinarski postaji v Ormožu: 1958–87 je opravljal delo terenskega veterinarja, 1987–92 je postal vodja veterinarske postaje. Uvedel je predavanja za živinorejce, s katerimi je kmete širšega ormoškega območja seznanjal z najpogostejšimi obolenji pri živalih, kot so neplodnost, metiljavost, mastitis, tudi bolezni čebel idr. 1992–95 je bil zaposlen kot direktor Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj. V času vodenja Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj si je prizadeval za reorganizacijo službe v napredno veterinarsko službo, dozidavo in posodobitev zavoda ter nabavo sodobne opreme za laboratorijsko in terensko delo.

1980 je na Veterinarski fakulteti v Ljubljani magistriral, 1988 pa doktoriral z disertacijo Preučevanje endohelmintov iz prebavil govedi v Sloveniji .

1990–94 je bil predsednik skupščine občine Ormož. Ob nastanku večstrankarskega parlamentarnega sistema 1989 je bil član Slovenske demokratične zveze (SDZ) in 1991–92 predsednik občinskega odbora Narodnih demokratov.

Posvečal se je tudi nalogam na področju izkoreninjenja nekaterih kužnih bolezni, ki so skupne ljudem in živalim (bolezni zoonoz). V času, ko je začel delovati na veterinarskem področju, so kmetom veliko gospodarsko škodo povzročale tudi različne zajedavske bolezni, ter kužne bolezni, ki so se prenašale pri razmnoževanju živali. Veliko se je ukvarjal tudi s čebelarstvom, kjer je bil na območju občine Ormož aktiven pri zatiranju čebeljih kužnih bolezni. Bil je tudi ustanovni član Ustanove dr. Antona Trstenjaka (1989), predsednik Kulturnega društva Ormož (1996–2000) in predsednik Društva vinogradnikov Ormož (2000–04).

Bil je tudi delegat v skupščini SRS v obdobju 1982–86.

Upokojil se je 1995. Od 1995 je bil član Rotary kluba Ptuj in njegov predsednik 1997–98, pozneje tudi častni član. 2009 so mu podelili naziv častni občan občine Ormož.

Dela

Proučevanje epizootiologije paramfistomoze, Veterinarske novice, 6, 1980, 88–92.
Vizija razvoja veterinarske stroke v zdravstvenem varstvu čebel, Veterinarske novice, 15, 1989, 299–301.
Drava omogoča življenje, Tednik, 13. 9. 2001.
Razvoj veterinarske službe v Ormožu, Ormož skozi stoletja, V, Ormož, 2005, 474–491.

Viri in literatura

Častni občan občine Ormož dr. Jože Bešvir : samo sodelovanje in sloga bosta prinesla napredek, Štajerski tednik, 8. 1. 2010.
Intervju avtorja z Bredo in Davorinom Bešvirjem.
Sok, Alojz: Bešvir, Jože (1931–2012). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018240/#novi-slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine