Novi Slovenski biografski leksikon

BEŠTER ROGAČ, Marija, kemičarka, univerzitetna profesorica (r. 14. 11. 1958, Zgornja Besnica, pri Kranju). Oče Janez, kmet, mati Frančiška, r. Balanč.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Kranju, kjer je 1976 maturirala ter se istega leta vpisala na študij kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Med študijem sta z Vesno Kermavnar 1979 prejeli Krkino nagrado za raziskovalno nalogo na področju organske kemije Redukcije heterocikličnih diazo spojin s Ti (III) in Fe (II) solmi . 1981 je diplomirala, 1983 magistrirala in 1988 doktorirala z disertacijo Separacija faz v sistemu voda-dioksan-elektrolit.

Od 1981 je zaposlena na sedanji Katedri za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. 1993 je pridobila naziv docentke, 2002 izredne profesorice, 2008 pa je postala redna profesorica za področje fizikalne kemije.

1994 je prejela štipendijo nemškega Humboldtovega sklada za izpopolnjevanje na Inštitutu za Fizikalno in teoretsko kemijo Univerze v Regensburgu pod mentorstvom profesorja Josefa Barthela.

Je nosilka predmetov Fizikalna kemija na Naravoslovnotehniški fakulteti (NTF) in Fakulteti za farmacijo (FFA), Delovno okolje – Prah (FKKT) in Praktikum (FKKT). Na podiplomskem študiju pa je nosilka predmeta Elektrokemija raztopin elektrolitov (FKKT). Je avtorica in soavtorica treh učbenikov. Njeno raziskovalno delo obsega eksperimentalne in v manjši meri teoretične raziskave pretežno ionskih sistemov. V prvih letih se je ukvarjala predvsem z raziskavami polielektrolitov, kasneje pa se je posvetila raziskavam lastnosti raztopin elektrolitov v vodi in mešanih topilih. Pri delu uporablja predvsem klasične fizikalnokemijske metode. Humboldtov sklad ji je 1998 odobril finančno pomoč za vzpostavitev sistema za ozkokotno rentgensko sipanje, ki je edini v Sloveniji. Ob pomoči Inštituta za fizikalno in teoretično kemijo Univerze v Regensburgu je 2006 posodobila laboratorij za konduktometrijo na Katedri za fizikalno kemijo. Gre za enega redkih laboratorijev v svetu, ki omogoča izvedbo vrhunskih meritev električne prevodnosti raztopin v inertni atmosferi.

Je članica Slovenskega kemijskega društva in od 2004 področna urednica za fizikalno kemijo pri reviji Acta Chimica Slovenica. Kot vabljena sourednica je skupaj z Vojkom Vlachijem sodelovala pri izdaji posebnih številk revij Pure and Applied Chemistry (2006) in Journal of Molecular Liquids (2007). Od 2008 je članica uredniškega odbora Journal Molecular Liquids (Elsevier). 2009–13 je bila prodekanja za dodiplomski in magistrski študij FKKT. Od 2014 je predsednica Komisije za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS.

Dela

Association of ionic liquids in solution : a combined dielectric and conductivity study of [bmim][Cl] in water and in acetonitrile,Physical chemistry chemical physics (Cambridge), 13, 2011, št. 39, 17588–17598 (s soavtorji).
Thermodynamic characterization of CHAPS micellization using isothermal titration calorimetry : temperature, salt, and pH dependence,Langmuir (Washington), 28, 2012, št. 28, 10363–10371 (soavtorja Ana Kroflič, Bojan Šarac).
Salicylate isomer-specific effect on the micellization of dodecyltrimethylammonium chloride : large effects from small changes, Langmuir (Washington), 29, 2013, št. 14, 4460–4469 (soavtorji Bojan Šarac, Guillaume Mériguet, Bernard Ancian).
Ion mobility and clustering of sodium hydroxybenzoates in aqueous solutions : a molecular dynamics simulation study,Physical chemistry chemical physics (Cambridge), 16, 2014, št. 36, 19314–19326 (soavtorji Jure Gujt, Črtomir Podlipnik, Eckhard Spohr).
Electrolyte data collection : Part 5b : Electrolyte conductivities in binary solvent mixtures of acetonitrile and organic carbonates : ethylene carbonate and butylene carbonate, Frankfurt am Main, 2015 (soavtorja Roland Neueder, Josef Barthel).
Electrolyte data collection: Part 5c, Electrolyte conductivities in binary solvent mixtures of acetonitrile and organic carbonates : propylene carbonate, Frankfurt am Main, 2015 (soavtorja Roland Neueder, Josef Barthel).

Viri in literatura

Arhiv FKKT Univerze v Ljubljani; Marija Bešter Rogač: Vloga za pridobitev naziva za redno profesorico za področje fizikalne kemije z dne 18. 3. 2008, Interna dokumentacija FKKT Univerze v Ljubljani.
ULBB.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Pavko, Aleksander: Bešter Rogač, Marija (1958–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018220/#novi-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine