Novi Slovenski biografski leksikon

BERGAUER, Anton, politik (r. 29. 8. 1950, Maribor). Oče Anton Bergauer, delavec, mati Pavlina Bergauer, r. Kosec.

1968 je končal Kovinarsko in lesno predelovalno šolo za učence v gospodarstvu Slovenska Bistrica (danes Ljudska univerza Slovenska Bistrica) in pridobil poklic pohištveni mizar. 1968–70 je na Oddelku delovodske šole lesne stroke v Mariboru (Tehniška šola za kemijsko, metalurško, rudarsko, lesno in papirno stroko v Ljubljani, danes Srednja strojna in kemijska šola) pridobil poklic lesni delovodja. 1970–74 se je na isti šoli v Ljubljani izobrazil za lesarskega tehnika. Nato je 1975–77 na Biotehnični fakulteti v Ljubljani končal prvo stopnjo študija in postal inženir lesarstva. 1979–82 je na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju (Univerza v Mariboru) diplomiral na drugi stopnji in postal diplomirani organizator dela. Na isti fakulteti se je 1983 vpisal na magistrski študij in 1986 postal magister organizacijskih znanosti.

1968 se je za pol leta zaposlil v Obrtnem podjetju mizarstvo Spodnja Polskava. 1969–79 je bil zaposlen v Družbeni organizaciji (DO) Marles Maribor. 1979–81 je bil direktor DO obrtnega podjetja za notranjo opremo Slog Maribor. Nato je 1981–85 deloval v Marlesu, najprej kot direktor Sektorja za notranjo opremo (do 1984), nato pa kot vodja organizacijskih in programerskih delovnih skupin na Oddelku avtomatske obdelave podatkov. 1985 je bil izvoljen za člana Izvršnega sveta skupščine Občine Maribor Tezno za področje družbenega planiranja in imenovan za predsednika Komiteja za družbeno planiranje (do 1989). 1989 je bil ponovno izvoljen za člana Izvršnega sveta, le da je bil imenovan za predsednika Komiteja za gospodarstvo (do novembra 1989). Naslednjih šest let je delal v Jeklotehni Maribor kot direktor Sektorja za organizacijo in informacijski sistem.

Na občinskih volitvah 1994 je bil izvoljen za župana občine Rače - Fram (funkcijo je opravljal do 1997). Na državnozborskih volitvah je bil 1996 izvoljen na listi SLS za poslanca DZ (od 1995 je član občinskega odbora SLS v občini Rače - Fram, med 1996 in 2004 je bil tudi v izvršnem odboru stranke). 1997 je postal minister za promet in zveze. Na naslednjih volitvah ni bil izvoljen v državni zbor, pač pa se je 2001 zaposlil kot direktor Cestnega podjetja Maribor. 2003 je postal direktor Sektorja za komercialo in marketing v hčerinskem podjetju Telekoma Slovenije, in sicer v GVO (Družba za gradnjo in vzdrževanje omrežja). Od 2008 je v pokoju.

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Državni zbor Republike Slovenije v 2. mandatnem obdobju, Ljubljana, 1998.
Čuček, Filip: Bergauer, Anton (1950–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017910/#novi-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine