Novi Slovenski biografski leksikon

BENKO, Ivan (šifra I. B.), mlekarski strokovnjak (r. 22. 8. 1901, Desenci, pri Ptuju; u. 4. 12. 1972, Ljubljana). Oče Jožef, kmet, mati Neža, r. Kaiserberger. Hči Marija Benko Kragelj, igralka.

1921 je končal kmetijsko šolo v Šentjurju pri Celju, 1927 pa zadružni tečaj na dvorazredni trgovski šoli v Ljubljani. Prakso in specializacijo iz mlekarstva in sirarstva je opravil na tečajih v Sirarski zadrugi Češnjica v Bohinju (1924) ter v mlekarskih šolah v Dalumu na Danskem (1927–28), Allgauu v Švici (1928) in Weihenstephanu na Bavarskem (1928). 1924–26 je bil zaposlen kot mlekar v Zadružni mlekarni v Ljubljani, 1927–28 v Mlekarski zadrugi v Predosljah, 1929–30 je bil strokovni učitelj na Banovinski mlekarski šoli v Škofji Loki, 1930–36 je vodil Mlekarsko društvo (oz. združenje) za Dravsko banovino, 1936–45 pa je bil referent za mlekarstvo pri banski (med vojno pokrajinski) upravi v Ljubljani. 1945–47 je vodil obnovo in obratovanje Mlekarne na Ptuju, 1947–49 je bil glavni vodja razvoja slovenskega mlekarstva na ministrstvu za kmetijstvo, 1950–55 obratovodja v podjetju Mleko Ljubljana, 1955–60 je vodil izgradnjo obrata za sladoled Ljubljanskih mlekarn in 1960–63 obnovo Mlekarne Podnanos v Podnanosu, nato je bil do upokojitve 1965 strokovni sodelavec Kmetijskega inštituta Slovenije.

Bil je strokovnjak, tehnolog, učitelj in pisec strokovnih prispevkov o postopkih za pridobivanje ter predelavo mleka in mlečnih izdelkov, o tehnoloških dosežkih s področja mlekarstva, o razvoju mlekarskih zadrug ter o zgodovini mlekarstva v Sloveniji, ki jih je objavil v Kmetovalcu, Oraču, Slovenskem mlekarskem listu, Gospodarskem vestniku, Socialističnem kmetijstvu, Sodobnem kmetijstvu, Kmečkem glasu ter v koledarjih in prilogah Slovenskega gospodarja in Domoljuba. Ustanovil in urejal je Slovenski mlekarski list (1937–41), ki je bil prvi slovenski strokovni časopis za mlekarstvo.

Dela

 • Za obnovitev mlekarstva na Štajerskem, Kmečko delo, 1, 1930, št. 46–47 in 53–54.
 • Naše mlekarske zadruge v desetletju 1920–1930, Narodni gospodar, 32, 1931, št. 10a, 145–146.
 • Nova pota mlekarskega zadružništva, Zadružni vestnik, 2, 1931, št. 7, 103–107.
 • Nekaj smernic za dvig naših mlekarskih zadrug, Narodni gospodar, 37, 1936, št. 10, 157–159.
 • Higijena mleka v mlečni produkciji, Slovenski mlekarski list, 1, 1937, 36–39.
 • Ljubljanski mlečni trg in naše kmetijstvo, Slovenski mlekarski list, 1, 1937, 50–52, 65–67, 81–83.
 • Oskrba Ljubljane z mlekom, Slovenski mlekarski list, 1, 1937, 33–36.
 • Naše mlekarstvo v vojnih razmerah, Slovenski mlekarski list, 3, 1939, 157–162.
 • Nove naprave za prirejanje mleka v trgovskem podjetju »Mleko« v Ljubljani, Nova proizvodnja, 2, 1951, št. 2–4, 230–233.
 • Pred reorganizacijo tolminskega mlekarstva, Živinorejec, 2, 1952, št. 7–10, 157–160; št. 11–12, 206–210.
 • Nova Ljubljanska mlekarna in njeno zbirno območje, Naša vas, 3, 1954, št. 4, 55.
 • Mlekarstvo za živinorejce, Živinorejec, 2, 1956, št. 4–12; 3, 1957, št. 1–3 (podpis I. B.).
 • Tako je živela moja dolina, Kmečki glas, 10. 6. do 23. 10. 1969 (podlistek).
 • Mlekarsko kmetijsko društvo v Dobrepoljah, Zbornik občine Grosuplje, 1970, 181–183.
 • Osebna bibliografija (COBISS)

Viri in literatura

 • Arhiv SBL, osebna mapa.
 • ES.
Adamič, France: Benko, Ivan (1901–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017710/#novi-slovenski-biografski-leksikon (2. april 2020). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv. B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine