Novi Slovenski biografski leksikon

BENIGER, Louis, pisatelj, publicist, urednik (r. 12. 10. 1894, Ilirska Bistrica, Trnovo; u. 4. 3. 1979, La Grange, Illinois, ZDA).

Podrobnosti o njegovem življenju niso znane. Že v mladih letih se je izselil v ZDA, na univerzah v Iowi in Wisconsinu je doštudiral angleško in ameriško književnost. Mdr. je poučeval na slovenski šoli v Chicagu, 1957–75 je bil urednik Prosvete in Mladinskega lista. Kot urednik Prosvete je objavil več člankov o delavskem vprašanju, nastopal je tudi kot vnet zagovornik nove Jugoslavije. Pomemben je bil tudi kot mentor. Za Mladinski list/Juvenile oz. The Voice of Youth je pisal o angleških, ameriških, slovenskih, francoskih in ruskih književnikih, tudi v prispevkih pod naslovom Birthdays of Great Men je mladim bralcem predstavljal življenje in delo vidnejših angleških, ameriških in slovenskih pisateljev. Z esejem Ameriški napredni literati in literatura, objavljenem v Ameriškem družinskem koledarju, je že 1927 nastopil kot zagovornik literarne upodobitve delavskega vprašanja. Predvsem v tridesetih letih 20. stoletja je v ameriško-slovenski periodiki objavljal kratko prozo, največ v Ameriškem družinskem koledarju in Majskem glasu. Njegovo delo je uvrščeno tudi v antologijo Ameriške povesti (1943) in Naši na tujih tleh (1982). Benigerjeva kratka proza obsega proletarske zgodbe o življenju rudarskih družin, bolezni in brezposelnosti, avtobiografske in spominske črtice iz prvih let življenja v izseljenstvu ter cankarjanske psihološke črtice, občasno pa obravnava tudi ljubezensko in protivojno tematiko. Slogovno prehaja od realizma k naturalizmu, njegove kratke zgodbe o delavskem življenju pa nihajo med nevsiljivo vzgojnostjo in proletarsko propagando. Vsaj toliko kot z lastnim literarnim delom, ki je po obsegu skromno, se je zapisal v zavest ameriških Slovencev kot urednik Prosvete, osrednjega časopisa t. i. naprednega dela slovenske skupnosti v ZDA in tudi kot pisec člankov o literaturi. Objavil je vrsto poljudnih literarnozgodovinskih prispevkov o ameriški književnosti; njegovi vzorniki so bili Upton Sinclair, Sinclair Lewis in Theodore Dreiser.

Viri in literatura

ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Naši na tujih tleh : antologija književnosti Slovencev v Severni Ameriki, Ljubljana, 1982.
Slovenska izseljenska književnost, 2, Ljubljana, 1999 (s sliko).
Žitnik Serafin, Janja: Beniger, Louis (1894–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017680/#novi-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine