Novi Slovenski biografski leksikon

BEM, Zaviša, veterinar, živilski tehnolog (r. 17. 12. 1926, Kikinda, Srbija; u. 4. 10. 2003, Ljubljana, pokopan v Kopru). Oče Zoltan, pravnik, mati Milica, r. Belosev, učiteljica.

V Kikindi je končal osnovno šolo in gimnazijo. Veterino je študiral na Veterinarski fakulteti v Beogradu (1946–52). Na isti fakulteti je 1965 doktoriral z disertacijo Prilog poznavanju dejstva različitih metoda dimljenja na održivost mesa. Po diplomi je bil zaposlen kot veterinar v Bačkem Gradištu (1952–53) in Čoki (do 1957 kot veterinar, 1957–62 kot strokovni sodelavec v mikrobiološkem laboratoriju). Vmes je bil kratek čas asistent na oddelku za fiziologijo Veterinarske fakultete v Beogradu. 1962 se je zaposlil kot višji strokovni sodelavec v Zavodu za tehnologijo mesa pri Inštitutu za prehrambeno industrijo v Novem Sadu in 1964 kot vodja laboratorija v industrijski klavnici Venac v Novem Sadu. Med službovanjem v Čoki je bil štiri mesece na specializaciji iz mikrobiologije na Higienskem inštitutu SRS v Beogradu, eno leto pa na Veterinarski fakulteti v Beogradu. 1967–68 in 1973–78 je bil zaposlen kot znanstveni sodelavec inštituta za bakteriologijo in histologijo zveznega zavoda za raziskovanje mesa ZR Nemčije v Kulmbachu, kjer se je specializiral iz higiene prehrambenih izdelkov. Med obema zaposlitvama v Nemčji je 1968–73 vodil znanstvenoraziskovalno skupino na Zavodu za tehnologijo mesa v Novem Sadu. 1978 se je zaposlil v Drogi v Portorožu kot vodja delovne enote Mikrobiološke raziskave. Po reorganizaciji podjetja 1981 je postal namestnik vodje raziskovalnega sektorja v tej organizaciji.

Naziv višjega znanstvenega sodelavca je dobil 1969. V Kulmbachu je dve leti predaval poglavja iz mikrobiologije ter higiene mesa in mesnih izdelkov na tamkajšnji srednji šoli za mesarje-tehnike. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF) je bil 1984 izvoljen v naziv izrednega profesorja za mikrobiologijo. V okviru predmeta Tehnologija mesa je študentom univerzitetnega študija živilske tehnologije več let predaval ciklus iz mikrobiologije mesa in mesnih izdelkov.

Področja njegovega raziskovalnega dela so bili mikrobiološki in higienski problemi v kontekstu HACCP (Hazard analysis critical control points) v tehnoloških procesih pridobivanja mesa klavnih živali, perutnine in rib, metod konzerviranja mesa ter tehnologij proizvodnje mesnih izdelkov. V zadnjem obdobju je kot mikrobiološki kontrolni analitik raziskoval mikrobiologijo marikulture, problematiko izkoriščanja stranskih proizvodov v predelavi rib, npr. v proizvodnji proteinov, ter vpliv ekoloških in klimatskih pogojev gojenja morskih organizmov. Je prvi avtor treh fakultetnih učbenikov s področja mikrobiologije mesa in mesnih izdelkov.

Dela

 • Kaliumsorbat – eine Alternative zum Nitrit bei Fleischerzeugnissen, Proceedings European Meeting of meat research workers, Kulmbach, 1978, W2.1–W2.9. (soavtorja Leistner Lothar, Hansgeorg Hechelmann).
 • Erwünschte und unerwünschte Wirkungen bei der Räucherung von Fleischerzeugnissen, Fleischerei (Bad Wörishofen), 45, 1994, 67–73 (soavtorja Hansgeorg Hechelmann, Božidar Žlender).
 • Problematic points in canned sausage manufacturing, Fleischerei (Bad Wörishofen), 45, 1994, 12, VIII–XII (soavtorja Hansgeorg Hechelmann, Božidar Žlender).
 • Dejavniki razmnoževanja mikroorganizmov, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 47–86 (soavtorica Sonja Smole Možina).
 • Meso, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 291–332 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
 • Mikrobiologija konzerviranega mesa v kosih, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 363–370 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
 • Mikrobiologija toplotno obdelanih klobas, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 371–385 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
 • Mikrobiologija pakiranih mesnih izdelkov, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 386–392 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
 • Perutninsko meso, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 425–445 (soavtorica Lea Demšar).
 • Ribe, raki in školjke, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 473–492 (soavtor Radoš Jenko).
 • Osebna bibliografija (COBISS).

Viri in literatura

 • Arhiv SBL, osebna mapa.
 • ULBB.
 • Drago Bajt: Slovenski kdo je kdo, Ljubljana, 1999.
 • Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Žlender, Božidar: Bem, Zaviša (1926–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017540/#novi-slovenski-biografski-leksikon (18. september 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv. B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine