Novi Slovenski biografski leksikon

BEM, Zaviša, veterinar, živilski tehnolog (r. 17. 12. 1926, Kikinda, Srbija; u. 4. 10. 2003, Ljubljana, pokopan v Kopru). Oče Zoltan, pravnik, mati Milica, r. Belosev, učiteljica.

V Kikindi je končal osnovno šolo in gimnazijo. Veterino je študiral na Veterinarski fakulteti v Beogradu (1946–52). Na isti fakulteti je 1965 doktoriral z disertacijo Prilog poznavanju dejstva različitih metoda dimljenja na održivost mesa. Po diplomi je bil zaposlen kot veterinar v Bačkem Gradištu (1952–53) in Čoki (do 1957 kot veterinar, 1957–62 kot strokovni sodelavec v mikrobiološkem laboratoriju). Vmes je bil kratek čas asistent na oddelku za fiziologijo Veterinarske fakultete v Beogradu. 1962 se je zaposlil kot višji strokovni sodelavec v Zavodu za tehnologijo mesa pri Inštitutu za prehrambeno industrijo v Novem Sadu in 1964 kot vodja laboratorija v industrijski klavnici Venac v Novem Sadu. Med službovanjem v Čoki je bil štiri mesece na specializaciji iz mikrobiologije na Higienskem inštitutu SRS v Beogradu, eno leto pa na Veterinarski fakulteti v Beogradu. 1967–68 in 1973–78 je bil zaposlen kot znanstveni sodelavec inštituta za bakteriologijo in histologijo zveznega zavoda za raziskovanje mesa ZR Nemčije v Kulmbachu, kjer se je specializiral iz higiene prehrambenih izdelkov. Med obema zaposlitvama v Nemčji je 1968–73 vodil znanstvenoraziskovalno skupino na Zavodu za tehnologijo mesa v Novem Sadu. 1978 se je zaposlil v Drogi v Portorožu kot vodja delovne enote Mikrobiološke raziskave. Po reorganizaciji podjetja 1981 je postal namestnik vodje raziskovalnega sektorja v tej organizaciji.

Naziv višjega znanstvenega sodelavca je dobil 1969. V Kulmbachu je dve leti predaval poglavja iz mikrobiologije ter higiene mesa in mesnih izdelkov na tamkajšnji srednji šoli za mesarje-tehnike. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF) je bil 1984 izvoljen v naziv izrednega profesorja za mikrobiologijo. V okviru predmeta Tehnologija mesa je študentom univerzitetnega študija živilske tehnologije več let predaval ciklus iz mikrobiologije mesa in mesnih izdelkov.

Področja njegovega raziskovalnega dela so bili mikrobiološki in higienski problemi v kontekstu HACCP (Hazard analysis critical control points) v tehnoloških procesih pridobivanja mesa klavnih živali, perutnine in rib, metod konzerviranja mesa ter tehnologij proizvodnje mesnih izdelkov. V zadnjem obdobju je kot mikrobiološki kontrolni analitik raziskoval mikrobiologijo marikulture, problematiko izkoriščanja stranskih proizvodov v predelavi rib, npr. v proizvodnji proteinov, ter vpliv ekoloških in klimatskih pogojev gojenja morskih organizmov. Je prvi avtor treh fakultetnih učbenikov s področja mikrobiologije mesa in mesnih izdelkov.

Dela

Kaliumsorbat – eine Alternative zum Nitrit bei Fleischerzeugnissen, Proceedings European Meeting of meat research workers, Kulmbach, 1978, W2.1–W2.9. (soavtorja Leistner Lothar, Hansgeorg Hechelmann).
Erwünschte und unerwünschte Wirkungen bei der Räucherung von Fleischerzeugnissen, Fleischerei (Bad Wörishofen), 45, 1994, 67–73 (soavtorja Hansgeorg Hechelmann, Božidar Žlender).
Problematic points in canned sausage manufacturing, Fleischerei (Bad Wörishofen), 45, 1994, 12, VIII–XII (soavtorja Hansgeorg Hechelmann, Božidar Žlender).
Dejavniki razmnoževanja mikroorganizmov, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 47–86 (soavtorica Sonja Smole Možina).
Meso, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 291–332 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
Mikrobiologija konzerviranega mesa v kosih, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 363–370 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
Mikrobiologija toplotno obdelanih klobas, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 371–385 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
Mikrobiologija pakiranih mesnih izdelkov, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 386–392 (soavtorja Božidar Žlender, Isidor Savić).
Perutninsko meso, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 425–445 (soavtorica Lea Demšar).
Ribe, raki in školjke, Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003, 473–492 (soavtor Radoš Jenko).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ULBB.
Drago Bajt: Slovenski kdo je kdo, Ljubljana, 1999.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Žlender, Božidar: Bem, Zaviša (1926–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017540/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine