Novi Slovenski biografski leksikon

BAVEC, Miloš, geolog (r. 20. 11. 1969, Šentjanž, Sevnica), Oče Jože, učitelj, ravnatelj, politik, gospodarstvenik, mati Veronika, r. Bolčina, učiteljica.

1985–89 je obiskoval Srednjo tehniško šolo v Celju. 1989–90 je bil na služenju vojaškega roka v JLA. Nato je študiral geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je 1996 diplomiral. Na isti fakulteti je 1999 magistriral z nalogo Časovne in genetske opredelitve nekaterih mlajšekvartarnih sedimentov in kamnin v Bovški kotlini in njeni bližnji okolici in 2001 doktoriral z disertacijo Kvartarni sedimenti Zgornjega Posočja. 1999–2000 se je strokovno izpopolnjeval v ZDA (University of Kentucky, Lexington). Od 1996 je zaposlen na Geološkem zavodu Slovenije v Ljubljani, od 2014 kot direktor. Bavec je strokovnjak za geologijo kvartarnih sedimentov, aktivno tektoniko in paleoseizmologijo. Ena glavnih ugotovitev njegovih raziskav je, da je imela poznokvartarna poledenitev v Posočju bistveno manjši obseg, kot so domnevali starejši avtorji. Ledeniki so bili omejeni na visokogorje v zaledju, Bovška kotlina pa je bila na periglacialnem območju, kjer so se ob otoplitvi odložili sedimenti masnih tokov ter jezerski in rečni sedimenti. Za datacijo teh sedimentov je prvi v Sloveniji uporabil metodo optične stimulirane luminiscence. Razvil je matematični model, ki omogoča oceno razsežnosti dolinskih ledenikov glede na topografske značilnosti in velikost zaledja ledenika oziroma velikost njegovega redišča in tališča. Model je neodvisen od geoloških opazovanj in zato uporaben kot orodje za vzporedno preverjanje paleookoljskih rekonstrukcij v glacigenih okoljih. Zgodovino poledenitev v Sloveniji je podal v več preglednih člankih (2004, 2009, 2011). V zadnjem času se največ posveča aplikativnim raziskavam mlajšega kvartarja. S sedimentološkimi, strukturnogeološkimi in geofizikalnimi metodami ugotavlja, kako intenzivna je bila aktivnost prelomov in pobočnih premikov v bližnji geološki preteklosti. Rezultati so pomembni za oceno geološko pogojene ogroženosti in za prostorsko načrtovanje na ranljivih območjih, kot je na primer gosto naseljena Ljubljanska kotlina.

Zelo dejaven je na področju popularizacije geologije. Piše poljudne članke ter na radiu, televiziji in v dnevnem časopisju pogosto odgovarja na vprašanja s področja geologije. Je soavtor filmov Bohinjski ledenik (2004) in Geološka zgodovina Bleda in okolice (2008), ki se v okviru stalne razstave predvajata v muzeju na Blejskem gradu. Knjiga Zgodbe iz podzemlja: geologija za vse otroke (2013) je prva te vrste v Sloveniji, saj geološke fenomene opisuje na zabaven in otrokom razumljiv način, kljub temu pa izčrpno in strokovno na visoki ravni. Za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju geologije je 2005 prejel plaketo Marka Vincenca Lipolda, ki jo podeljuje Geološki zavod Slovenije.

Dela

Late Quaternary glaciation of the Upper Soča River Region (Southern Julian Alps, NW Slovenia), Sedimentary Geology (Amsterdam), 165, 2004, št. 3/4, 265–283 (soavtorji Slawek M. Tulaczyk, Shannon A. Mahan, Gregory M. Stock).
The extent of Quaternary glaciations in Slovenia, Quaternary glaciations – extent and chronology, Amsterdam, 2004, 385–388 (soavtor Tomaž Verbič).
Kvartar/Quaternary, Geologija Slovenije, Ljubljana, 2009, 441–464 (soavtorica Vida Pohar).
Glacial history of Slovenia, Quaternary glaciations – extent and chronology : a closer look, Amsterdam, 2011, 385–392 (soavtor Tomaž Verbič).
Zgodbe iz podzemlja : geologija za vse otroke, Ljubljana, 2013.

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Goričan, Špela: Bavec, Miloš (1969–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017350/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine