Novi Slovenski biografski leksikon

BAUMGARTNER, Egon, numizmatik (r. 8. 9. 1895, Zadar, Hrvaška; u. 8./9. 9. 1951, Bludenz, Avstrija). Oče oficir avstrijske vojske pred prvo sv. vojno.

Izhajal je iz nemške družine v Trstu. Kot mlad oficir sapêr (inženirec) je bil na frontah prve svetovne vojne. Po razpadu Avstro-Ogrske se je 1920 preselil v Mariboru. Zaposlen je bil kot vodja Mariborske tiskarne in založbe. 1945 je moral zapustiti Maribor. Z družino se je preselil v Bludenzu na Vorarlberškem (Avstrija). V času bivanja v Mariboru se je posvetil preučevanju numizmatike slovenskega srednjega veka. Pri delu se je naslonil na spoznanja priznanega numizmatika Arnolda Luschina von Ebengreutha. Natančno poznavanje srednjeveške zgodovine slovenskega prostora mu je pomagalo pri preučevanju breških novcev, ki so bili v 12. in 13. stoletju pomembno plačilno sredstvo na ozemlju vzhodne Tirolske, Koroške in Štajerske v mejah iz 1254, na Kranjskem in delu Ogrske in Hrvaške. Kovanje novcev v našem prostoru je predstavil v opisu kovnic iz Slovenj Gradca, Kamnika in Ljubljane. Baumgartner še danes pomeni nepreseženo avtoriteto na področju poznavanja breških novcev in njihovih kovnic na Slovenskem.

Dela

Kovnici Slovenjgradec in Kamnik v dobi Andechs-Merancev, Časopis za zgodovino in narodopisje, 28, 1933, št. 1, 17–35.
Ljubljanska kovnica v XIII. stoletju, Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, 15, 1934, št. 1–4, 92–102.
Das Eriacensis-Gepräge und seine Beischläge, Numismatische Zeitschrift (Wien), 68, 1935, 67–88.
Beiträge zum Friesacher Münzwesen, Numismatische Zeitschrift (Wien), 72, 1947, 12–69.
Dioe Blütezeit der Friesacher Pfennige : I. Theil : Die Bedeutung der Auslandsfunde für das Friesacher Münzwesen, Numismatische Zeitschrift (Wien), 73, 1949, 75–106.
Die Frühzeit der Friesacher Pfennige, Carinthia I. (Klagenfurt), 142, 1952, 256–286.
Die Blütezeit der Friesacher Pfennige : II. Theil : Die Friesacher Grenzlandmünzung. Numismatische Zeitschrift (Wien), 78, 1959, 14–57 in Numismatische Zeitschrift (Wien), 79, 1961, 28–63.
Beiträge zur Geldgeschichte der Friesacher Pfennige, Carinthia I. (Klagenfurt), 150, 1950, 84–117.

Viri in literatura

ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
EJ.
Eduard Holzmair: Egon Baumgartner, Carinthia I. (Klagenfurt), 142, 1952, 732–733.
Aleksander Jeločnik: Egon Baumgartner, Zgodovinski časopis, 5, 1951, št. 1–4, 299–300.
Peter Kos: Numizmatika na Slovenskem : zgodovinski oris, Arheološki vestnik, 33, 1983, 251.
Peter Kos: Denarništvo na prostoru današnje Slovenije v času od 12. do 14. stoletja (stanje raziskav), Zgodovinski časopis, 48, 1994, št. 3, 308–309.
Die Frühzeit des Friesacher Pfennings : etwa 1125/30 – etwa 1166, Veröffentlichungen der numismatischen Kommission, Bd. 36, Wien, 2002, 8.
Holz, Eva: Baumgartner, Egon (1895–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017310/#novi-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine