Banič, Janez (1928–2020)
Vir: Arhiv SBL

Novi Slovenski biografski leksikon

BANIČ, Janez, veterinar, univerzitetni profesor (r. 2. 1. 1928, Brod v Podbočju). Oče Janez, kmet, mati Antonija, r. Kerin.

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in maturiral 1947. Študij veterinarske medicine je zaključil na Veterinarski fakulteti v Zagrebu 1953. Kot živinozdravnik je v Veterinarski bolnici v Ljubljani opravljal splošno klinično prakso (1953–54 kot stažist, 1954–57 kot veterinar), 1957 pa je bil imenovan za asistenta za kirurgijo na tedanjem veterinarskem oddelku Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo (od 1989 Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani). Istega leta je odšel na izpopolnjevanje na Veterinarsko fakulteto v Beograd, kjer je 1959 doktoriral z disertacijo Mikroflora u normalnim i patološko promenjenim konjunktivama konja i psa (Mikroflora normalnih in patološko spremenjenih veznic pri konju in psu). 1959 je na veterinarskem oddelku biotehniške fakultete v Ljubljani pričel s predavanji in vodenjem vaj pri predmetu Kirurgija in oftalmologija in bil 1960 izvoljen za docenta. Kot prejemnik Humboldtove štipendije se je v obdobju 1961–63 izpopolnjeval na področju transplantacij kosti na veterinarski fakulteti v Münchnu, kjer je 1964 dosegel naziv vnaprej habilitiranega docenta za kirurgijo in oftalmologijo. 1965 je na Veterinarskem oddelku Biotehniške fakultete v Ljubljani prevzel vodenje predmeta Rentgenologija z osnovami fizikalne terapije. 1966 je bil izvoljen za izrednega profesorja, in predstojnika Veterinarskega oddelka Biotehniške fakultete, kar je ostal do 1969. 1976 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja. 1971 se je ponovno kot štipendist Humboldtove ustanove izpopolnjeval na veterinarski fakulteti v Münchnu, tokrat na področju veterinarske anestezije. 1973 je pričel v okviru podiplomskega študija na Veterinarskem oddelku Biotehniške fakultete predavati kirurgijo govedi, prašičev in mesojedov. Od 1968–75 je bil predstojnik klinike za kopitarje, 1975–93 novoustanovljene klinike za kirurgijo in oftalmologijo. Upokojil se je 1993 in se intenzivneje posvečal literarnemu ustvarjanju in rodoslovju (1996–99 je bil prvi urednik rodoslovne revije Trte : časopisa društva Kerini & Stritarji).

Njegovo znanstvenoraziskovalno delo je bilo osredotočeno na patologijo lokomotornega aparata, predvsem pri psih in govedu, presnovo kosti v zvezi z zaraščanjem, metode zdravljenja kostnih zlomov, med drugim tudi v bližini sklepov in na resekcijo črevesja. Med njegovimi objavami imajo največjo odmevnost študije o transplantaciji kostnih tkiv in oftamološka študija o prisotnosti mikroorganizmov v očesnih vezicah pri psih. Veliko časa je posvetil kirurškemu zdravljenju domačih živali v okviru vsakodnevnega dela na veterinarski kliniki. S sodelavci je v Sloveniji uvedel sodobne postopke zdravljenja kostnih zlomov po metodi AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) in 1986 uvedel operacijo hernije intervertebralnega diska pri psih.

Za študente dodiplomskega in podiplomskega študija je napisal več učbenikov. Objavljal je tudi poljudno-strokovne prispevke kot nasvete živinorejcem in druge strokovne ali informativne članke.

Izsledke raziskovalnega dela je redno predstavljal mednarodni strokovni javnosti na znanstvenih srečanjih v tujini. Pri pripravi jugoslovanskih seminarjev Male živali in urbano okolje je aktivno sodeloval kot organizator srečanj (npr. v Ljubljani 1984 in 1991, Beogradu 1987, Portorožu 1992, Gozdu Martuljku 1993).

Kot član ali predsednik je deloval je v različnih komisijah na Veterinarskem oddelku, Biotehniški fakulteti in Univerzi v Ljubljani. Med drugim je bil 1963–84 član veterinarske sekcije Terminološke komisije SAZU, urednik Zbornika biotehniške fakultete (1966–69, danes Slovenski veterinarski zbornik), predsednik komisije za tisk na veterinarskem oddelku ljubljanske Biotehniške fakultete (1982–95).

Za raziskovalno in pedagoško delo je prejel več priznanj in nagrad: 1966 je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča, 1981 plaketo Biotehniške fakultete, 1986 priznanje in plaketo Veterinarskega oddelka Biotehniške fakultete in 1986 spominsko zahvalo Veterinarske fakultete v Beogradu, 1987 red dela z zlatim vencem.

Dela

Unsere Erfahrungen in der Behandlung des Hufkrebses, Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift (Berlin), 73, 1960, 186–189 (soavtor Fran Skušek).
Experimentelle Untersuchungen über die Knochentransplantation beim Hund, Zentralblatt für Veterinärmedizin : Reihe A, 12, 1965, 777–840.
Splošna kirurgija za veterinarje, Ljubljana, 1965, 1976, 1983 (učbenik).
Die Behandlung eines Splitterbruches mit dem Heterotransplantat, Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift (Berlin), 84, 1971, 110–111.
Naše izkušnje z zdravljenjem zlomov v bližini sklepov, Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani – Veterinarstvo, 9, 1972, 189–201.
Enoetažni in dvoetažni šiv na reseciranem govejem črevesu, Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani – Veterinarstvo, 12, 1975, 125–141 (soavtor Srdan Bavdek).
Sodobne metode zdravljenja kostnih zlomov, Ljubljana, 1981 (učbenik).
Novi operativni posegi na hrbtenici, medenici in sklepih psov, Zbornik Veterinarske fakultete, 27, 1990, 15–32 (soavtorji Jože Kogovšek, Bojan Zorko, Janez Šubelj, Bojan Frantar).

Leposlovje

Eden, Maribor, 1974 (roman)
Štihov Jože z Broda, Novo mesto, 1998 (kratka proza).
Fakulteta za zrak, Novo mesto, 1999 (roman).
Vojska : kronika 1941-1945, Novo mesto, 2003 (roman).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ULBB.
EJ.
ES.
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, 2000.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Slovenika, Ljubljana, 2011.
Leo Rigler: Profesorju Janezu Baniču za šestdesetletnico, Veterinarske novice, 14, 1988, 24–25.
Cestnik, Vojteh: Banič, Janez (1928–2020). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016880/#novi-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine