Bamberg, Fedor (1817–1862)
Vir: DLib

Novi Slovenski biografski leksikon

Dvajsetletni Fedor Bamberg se je 1837 kot knjigovodja zaposlil v ljubljanskem tiskarskem in založniškem podjetju Ignacija Kleinmayra. Ta si je od 1814, ko je prevzel v upravljanje tiskarno in založbo svojih staršev, utrdil položaj vodilnega nemškega tiskarja in založnika na Kranjskem. Kljub dobremu poslovanju podjetja je Bamberg 1842 zapustil Ljubljano in se vrnil v Nemčijo, a se je že 1846 ponovno zaposlil pri Kleinmeyru. Konec tega leta se je poročil z njegovo hčerko Teklo (Theklo) ter s tem postal družbenik in soustanovitelj podjetja Ign. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. Bamberg je samostojno vodil podjetje med 1852–62 in v tem obdobju pomembno izboljšal poslovanje. Kupil je dva sodobna tiskarska stroja, namesto dotedanje razsvetljave z lojenkami je vpeljal plinsko razsvetljavo in zaposlil nekaj novih delavcev. Med publikacijami, ki jih je zalagal in tiskal, je bil najpomembnejši osrednji časopis kranjskih Nemcev Laibacher Zeitung. Kot njegov urednik je uresničil zamisel o ponovnem izdajanju domoznanskega časopisa, podobnega časopisu Illyrisches Blatt, ki ga je njegov tast Ignacij Kleinmeyr zalagal in tiskal med 1819–49. V časopisu Blätter aus Krain, ki je začel izhajati 1857, je objavil vrsto za slovensko zgodovino pomembnih domoznanskih, zgodovinskih, zemljepisnih in etnografskih člankov. Njegova založba pa ni zalagala le nemških tiskov. Med slovenskimi knjigami, ki jih je izdal in natisnil Bamberg, ima osrednje mesto zbornik Vodnikov spomenik : s spisi od 86 pisateljev in štirimi na kamen tiskanimi dokladami, 1859.

Udejstvoval se je tudi v političnem življenju. 1861 je sodeloval na volitvah v ljubljanski občinski svet in bil izvoljen na listi poznejšega ljubljanskega župana Mihaela Ambroža, vendar je kmalu po izvolitvi umrl. Po njegovi zgodnji smrti je zaradi mladoletnosti sina Otomarja vodenje tiskarne in knjigarne ponovno za sedem let prevzel tast Ignacij Kleinmeyr.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
SBL.
ES (gesli Bamberg Otomar in Kleinmayr, tiskarska in založniška rodbina).
PSBL.
Otomar Bamberg, Slovenski narod, 3. 4. 1934.
Rudolf Andrejka: Najstarejše ljubljanske industrije, Kronika, 1, 1934, 186–188.
Branko Berčič: Tiskarstvo na Slovenskem, Ljubljana, 1968, 119–121.
Grum, Martin: Bamberg, Fedor (1817–1862). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016850#novi-slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine