Novi Slovenski biografski leksikon

BAJEC, Viktor, agronom, kmetijski gospodarstvenik (r. 12. 2. 1909, Brdce, pri Hrastniku; u. 28. 6. 2006, Ljubljana). Oče Mirko Bajec, rudar, mati Cecilija Bajec, r. Dular. Žena Zdenka Bajec, r. Stritar, pevka, članica kvarteta Stritar.

V Ljubljani je 1922–30 obiskoval realno gimnazijo (1926–27 bil rudar v Mines de Drocourt, Francija), po maturi je bil 1930–31 pripravnik v Srpski fabriki stakla v Paraćinu, 1936 je doštudiral agronomijo na kmetijski in gozdarski fakulteti v Zagrebu. Po služenju vojaškega roka 1936–37 je bil 1938–39 stažist v Državnem mlekarskem zavodu v Škofji Loki, 1939–41 agronom v semenarni Sever & Co. v Ljubljani, 1941–43 delegiran v prehranjevalni zavod Ljubljana v Stično. Med vojno je bil član okrožnega odbora OF Stična (odgovoren za gospodarstvo), 1944 imenovan za inštruktorja okrožja Grosuplje - Stična. Od 1945 je v Zveznem ministrstvu za kmetijstvo v Beogradu vodil oskrbo kmetijstva, 1946–47 je bil vodja odseka za mlekarstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo LRS, 1948–49 direktor Semenarne Slovenije, 1949–50 višji agronom v Komisiji državne kontrole v Beogradu in 1950–51 v Ljubljani. Nato je bil 1951–54 direktor podjetja Kooperativa, 1954–60 direktor Ljubljanskih mlekarn in 1961–70 pomočnik direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije. Po upokojitvi 1970 je bil do 1980 pogodbeni svetovalec Gospodarske zbornice. Bil je član International Society for Horticultural Science (Commission Horticultural Engineering) v Haagu.

Sprva se je posvečal živinoreji in mlekarstvu, pozneje proučeval rabo in učinek plastičnih folij v kmetijstvu, zlasti v vrtnarstvu. Objavljal je v listih Kmetovalec , Slovenski mlekarski list , Kmečki glas , Mljekarstvo (Zagreb), Socialistično kmetijstvo , Sodobno kmetijstvo , Agronomski glasnik (Zagreb) idr.

1951 je prejel medaljo zaslug za narod, 1953 red zaslug za narod, 1968 red dela z rdečo zastavo, 1974 red zaslug za narod s srebrnimi žarki.

Dela

Productions des Fraises sous plastiques dans certains conditions climatologiques, Acta Horticulturae (Haag), 9, 1968, 155–162.
L'effetto di diverse materie plastiche, sul cambiamento dei fattori naturali nell a produccione degli ortaggi in differenti zone climatiche, Actas : Congreso International sobre las aplicationes de los materiales plásticos en Agricukltura (Barcelona), 1968, 71–80.
Siljenje solate in zadrževanje rasti endivije s PE in PVC folijo v Sloveniji, Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo , 25, 1975, 119–136 (soavtorica Mihaela Černe).
Jagode , Ljubljana, 1978, 21983.
Plastične mase v kmetijstvu. Ljubljana, 1981.
Vrtnarjenje pod folijo in steklom. Ljubljana, 1988, 21994.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Izvestja državne realne gimnazije za 1929–30 in 1930–31.
ES.
Jugoslovenski savremenici : ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970.
France Adamič: Ob 75-letnici inž. Viktorja Bajca, Sodobno kmetijstvo , 18, 1984, 354.
Edita Grujić: 75. rođen dan dipl. ing.Viktorja Bajca, Polimeri (Zagreb), 5, 1984, 163.
Vilko Štern: Osemdesetletni jubilej Viktorja Bajca, Sodobno kmetijstvo , 22, 1989, 413.
Prednosti primjene polimera u poljoprivredi nisu dovoljno iskorištene, Polimeri (Zagreb), 10, 1989, 78 (intervju zapisala Dominka Heblin).
Adamič, France: Bajec, Viktor (1909–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016740/#novi-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine