Primorski slovenski biografski leksikon

Krnel Duša, por. Umek, r. 11. sept. 1946 na Pivki, oče Peter, krojač, mati Pavla Česnik. Gimn. obiskovala v Piranu (maturirala 1965). Na lj. U je študirala etnologijo in zgod. umetnosti (diplomirala 1970). Na Filoz. fak. lj. U je postala 1970 asistent za narodno etnologijo (za asistentko je bila izvoljena 1973 in 1977). Vodila je proseminarske in seminarske vaje ter imela od šol. leta 1977/78 predavanja za študente iz slov., evropske in jsle. etnologije. Strokovno se je izpopolnjevala na Dunaju (1971) ter na U v Poznanju (1974). Leta 1976 je postala magister etnologije z nalogo Vas kot skupnost na Krasu. Opravila je vrsto terenskih raziskav. Tako je sodelovala pri raziskavi Paškega Kozjaka (1973–74), dokumentirala etnološko arhitekturo na Kozjanskem po potresu (1974), vodila raziskavo o načinu življenja med NOB na Cerkljanskem (1978) in bila sonosilka raziskovalne naloge Etnološka topografija Vitanja (1979). Med leti 1975–79 je bila preds. Slov. etnološkega društva, v tem času je vodila organizacijo treh društvenih posvetovanj (Mrb, Lj., Brežice), sodelovala je pri Zvezi etnoloških društev Jsle. V znanstvenem in strokovnem tisku je objavila več razprav, poročil in ocen. Pomemben je njen delež pri sestavljanju vprašalnic v okviru edicij Etnološka topografija slov. etničnega ozemlja, tako je za 8. zvezek (1975) sama ali pa s sodelavci pripravila vprašanja o fantovskih in dekliških skupnostih, družbenih organizacijah ter o prijateljstvih, poznanstvih in stikih, za 2. zvezek (1976) o morskem ribištvu, za 7. zvezek (1978) o prebivalstvu, krajevni skupnosti, družbenem razlikovanju, za 9. zvezek (1978) o verovanju. Več poročil in ocen je objavila v Glasniku SED in drugod (Traditiones, Etnološki pregled, NRazgl). Od 1. avg. 1981 je ravn. Osrednje študijske knjižnice v Kopru.

Prim.: Osebni podatki; GorLtk 3/1976, 268–69; ULjBB III/1 (1979), 134; PDk 29. nov. 1981, št. 282.

B. Mar.

Marušič, Branko: Krnel, Duša (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016330/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine