Primorski slovenski biografski leksikon

Kregar Simon, inž. arhitekt in kulturni delavec, r. 21. jan. 1914 v Lj., živi v New Yorku. Oče Karel, trgovec, mati Marija Treo, hči lj. stavbenika Simona in učenka Jakopičeve umetniške š. Osn. š. je dovršil na Vadnici v Lj., klas. gimn. je študiral v Lj. in na Škof. klas. gimn. v Št. Vidu nad Lj., kjer je 1931 maturiral. 1931–32 je študiral grafiko na Dunaju, 1933–38 v šoli prof. J. Plečnika na U v Lj. in 1938 diplomiral za inž. arhitekta; 1944 je napravil izpit za pooblaščenega inž. Študije je nadaljeval na New York University, kjer je študiral statiko (1954–55). K. je delal na gradbenem oddelku Banske uprave v Lj. od 1939 do vojnih let, potem pri pokrajinski upravi in Kmetijski zbornici. Od jeseni 1945 do jun. 1947 je poučeval ris. in mat. na Nižji sred. šoli (zdaj I. Cankar) v Trstu, nato je bil urednik na Radiu Trst A do 5. mar. 1951, ko je odšel v ZDA. 1951–58 je bil pogodbeni uradnik pri United States Information Agency v New Yorku, od 1956 je arh. pri Lockwood Greene Engineers, Inc., v New Yorku, eni največjih inž. pisarn na svetu. V Lj. je v Kmetijskih novicah (1943–45) napisal vrsto člankov o slov. kmečki arhitekturi in skušal pokazati, da narekujeta obliko zgradb konstrukcija in tloris v taki meri, da so v resnici moderne. Pri tem je nakazal nova pota, to je odklon od samoornamentalnega in dvodimenzionalnega razčlenjevanja te vrste ljudske umetnosti. Pripravljal je načrte za obnovo v vojni porušenih kmečkih domov. V načrtih je ob upoštevanju sodobnih gospodarskih načel skušal ohraniti v nov čas značilne sestavine kmečkega doma, ki jih je izoblikoval čas: odnose med kmečko hišo in gospodarskimi poslopji, tradicionalna gradiva in konstrukcijo in po tej poti tudi oblikovanje, prostorsko zasnovo kmečke »hiše«, to je dnevnega prostora. Za kongres Kristusa Kralja je 1939 vodil okrasitev Lj., napravil načrt za kongresni oltar in okrasitev Stadiona. Delal je pri Prosvetni zvezi in uredil razstavo ob 50-letnici organizacije (1939). V Trstu je na radiu vodil mladinske oddaje, pisal in urejal Aktualnosti, tj. tedenska poročila o kulturi v svetu. Napisal je več izvirnih radijskih iger, npr.: Jurij Vega, Diesel, Frederik Chopin, Johann Sebastian Bach, sestavljal posebne oddaje za Božič, Veliko noč, napisal 50 varietejskih oddaj ter poročal o umetniških razstavah v Trstu in na beneškem bienalu. Bil je član Radijskega odra in je tedensko nastopal pred mikrofonom in po trž. odrih. Pripravil je študije za obnovo kraških domačij; po teh načrtih je dobilo slov. gradbeno podjetje delo za obnovo Prvačine. Iz trž. let so študije za kapelo v Tomaju, za romarske cerkve, za dozidavo sestrske hiše v Beli peči in za cerkev v beneškem zalivu. Nekatere izmed teh študij so izšle v Meddobju I, št. 4, Buenos Aires 1954. Bil je med soustanovitelji Slov. kršč. soc. zveze (SKSZ) in Slovenske prosvete, 1950 tajn. Slov. kat. akademskega starešinstva. Pisal je tudi črtice v trž. Mlado setev. V ZDA je med 1951–55 režiral in igral na odru cerkve sv. Cirila v New Yorku in na odru Slov. doma v Brooklynu. Dopisoval je v Ameriško domovino o slov. Ameriki in razprave, npr. Ob 70-letnici dr. Rajka Ložarja, Ob 70-letnici Ladija Kralja. V KolclcMD je priobčil daljše poročilo o slov. udeležbi na 41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji, na katerem je bil slavnostni govornik in preds. koordinacijskega odbora za slov. udeležbo. Govoril je na slov. taborih, na sestanku Slovenian Heritage Committee v Washingtonu, na kongresu American Association for Advancement of Slavic Studies, na Columbia University, na študijskih dnevih Lige slov. Amerikancev, katere tajn. je od 1970. Pomagal je organizirati slov. festivale v Pennsylvaniji, New Yorku in Fairfieldu (Connect.) in Slovanski teden v New Yorku 1978, kjer so se prvič srečale slovanske narodnostne skupine v ZDA. V New Yorku se je udeležil razpisa za mesto pol milijona ljudi, 1960 je bil razstavljen njegov načrt za cerkev sv. Terezije v Novari. Kot arh. Lockwood Greene Engineers, Inc., je oblikoval med drugim stavbe: San Jose Mercury News Building, San Jose, Cal.; stavba, ki je delno zgrajena na vodi, je dobila posebno pohvalo Zveze arhitektov iz San Francisca kot prispevek k lepoti mesta; skupina stavb Fairchild Hiller Space Center v Germantownu pri Washingtonu je zgrajena iz posebno vlite opeke in jeklenih plošč; ITT Long Distance Center v Springfieldu, Mass., je v vlitem betonu; v istem kraju je sredi mesta kamnito poslopje The Springfield Newspapers B. s portikom ob glavni cesti; za Detroit je oblikoval Plymouth Observer; blizu New Yorka sta Geigy Chemical in tiskarna Wall Street Journal; na letališču JFK v N.Y. je izoblikoval največje poslopje za tovorna letala v ZDA American Airlines. Načrt za podobno poslopje Alitalie na istem letališču ni bil uresničen. K. je član American Institute of Architects, Associate member of the New York Chapter, Society for Slovene Studies in Lige slov. Amerikancev. Poročen je s hčerko politika Lovra Pogačnika in ima dva sinova: Simon je doštudiral zgod. na St. John University, Andrej je diplomiral iz mat. na newyorški U in se posvetil znanosti kompjuterjev.

Prim.: Osebni podatki; arh. sred. šole I. Cankar v Trstu; Mil. Volovšek, Simon Kregar, Medd. I, 1954, 205–11; 20 let Radijskega odra, Trst 1966, 15 idr.; John Marin (M. Javornik), Slov. uveljavljanje v ZDA, GlasSKA XV, 1968, št. 6; v amer. listih: Yonkers News 1959; The Villager 1964; San Jose Mercury News 1967; The Springfield Newspaper 1970; Building Progress 1971; Society for Slovene Studies Newsletter, New York 1975, št. 4, 12; Edward Gobetz, Slovenian Heritage, Willoughby Hills, Ohio 1980, 146 sl. San Jose Mercury News Building, 148, 607 sl. The Springfield Newspapers Building.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kregar, Simon (1914–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016140/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine