Primorski slovenski biografski leksikon

Krečič Peter, umetnostni zgodovinar in kritik, r. 24. jun. 1947 v Lj., živi prav tam. Oče Vladimir, pravnik, mati Meta Suhadolc, psihologinja. Osn. š. in gimn. je obiskoval v Lj. Po maturi 1965 se je vpisal na odd. za umetnostno zgod. in zgod. Filoz. fak. v Lj. Diplomiral je 1970 z delom Slovenska likovna kritika med dvema vojnama, promoviral s temo Slovenski konstruktivizem in njegovi evropski okviri (1982). Že pred diplomo se poskuša v likovni kritiki in zgod. novejše slov. umetnosti. Za Goriški muzej pripravi pregledno razstavo in prispeva spremna besedila o slikarski družini Šantel. 1971 se zaposli v Goriškem muzeju kot kustos umetniške zbirke. 1972 pripravi retrospektivno razstavo grafik L. Spacala in uredi spremljajoči katalog. 1973 se zaposli v Arhitekturnem muzeju Lj. kot kustos za industrijsko oblikovanje. Od 1978 je ravn. Arhitekturnega muzeja. Poleg likovne kritike se posveča predvsem raziskavam novejše slov. umetnosti, arhit. in oblikovanja, kritike, vprašanjem slov. avantgarde in raziskavam slov. umetnosti na Prim. v 19. stol. Napisal je: Slikarji Šantli, r. k., Nova Gorica 1970; Umetnost na Prim. tik po I. svet. vojni v luči likovne kritike, JKol 1972, 137–47; Lojze Spacal: Grafika 1937–1972, r. k., Nova Gorica 1972; Grad Kromberk, Zbirka vodnikov, Lj. 1977; Silvester Komel, Iz cikla upor, r. k., Štanjel 1973; Prostor vrednota, Sinteza 30, 31, 32, Lj. 1975, 126–27; Slov. likovna kritika med dvema vojnama, ZUZ, N.V. XI-XII, 1976, 205–89; Spomeniki NOB Jožeta Plečnika in njegove šole, r. k., Lj. 1975; Arhitekt Ivo Spinčič, r. k., Lj. 1977; Černigojev prvi konstruktivizem; Avgust Černigoj, r. k., Idrija 1978; Slov. arhit. kritika med vojnama in pregled nekaterih prelomnih momentov v povojnem razvoju, Sinteza, št. 41, 42, Lj. 1978, 106–08; Von der Kunst zur Architektur; Die zwanziger und dreissiger Jahre in Slowenien, Form-Zweck št. 5, Berlin (DDR) 1978, 27–33; Nationell form och internationella idéer (O arhitekturi in oblikovanju med vojnama v Sloveniji), Form št. 2, Stockholm 1979, 24–26; Računalniške grafike Edvarda Zajca, r. k., Koper 1979; Avgust Černigoj, monografija, Trst 1980; Umetnost 19. stol. na Prim. (oris), ZUZ, N. V. XIV-XV, 1979, 235–39; Nekateri vidiki slov. arhit. sedemdesetih let, Sinteza št. 50, 51, 52, Lj. 1980, 9–22; Postmodernizem v arhitekturi – stik z lj. arhit. šolo, Sdb št. 5, Lj. 1982, 468–75.

Prim.: Osebni podatki; Knjiga 80, 162–63 (o Černigoju).

Ur.

Uredništvo: Krečič, Peter (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine