Primorski slovenski biografski leksikon

Kranjec Miro, slikar, kulturnoprosvetni delavec, r. 11. avg. 1916 v Sežani, kjer živi. Oče Franc, obč. tajn., mati Ivanka Gorup. Osn. š. je obiskoval v Sežani, 3 razr. gimn. v Gor., ko je šolanje prekinil zaradi neugodnih gmotnih razmer. Zaposlil se je na sodišču v Sežani in privatno dokončal učiteljišče v Trstu. Maturiral je 1939, ko je že služil vojaški rok. 1941 je prišel domov na bolezenski dopust, se začasno zaposlil v Trstu in se vključil v NOB. Od sept. 1943 do dec. 1944 je deloval kot vojni obveščevalec, prišel je nato v vojaške enote, demobiliziran je bil nov. 1945. Takoj nato ga je do maja 1946 ZVU zaprla v Trstu. Po vrnitvi iz zapora je deloval v različnih upravnih organih predvsem v Sežani, upokojen je bil 1970. Kot ljubitelj se je posvetil kulturno-prosvetni dejavnosti zlasti na področju bivšega OLO Sežana in kasnejše sežanske Občine, bil je okrajni referent za prosveto in kulturo, režiser, preds. ZKPO občine Sežana in organov KS iste občine, upravnik sežanske knjižnice in ustanovitelj ter vodja Male galerije v Sežani. S slikarstvom se je pričel ukvarjati kot samouk, zlasti zelo intenzivno potem, ko se je upokojil. V akvarelni tehniki slika kraško krajino (vpliv R. Hlavatyja), riše karikature, ustvarja pa tudi dela v olju na platnu. Kritik M. Bambič tako označuje njegovo slikarstvo: »V podajanju Krasa pa Kranjec ni Hlavatyjev posnemovalec, pa čeprav se vsaj delno poslužuje enakih strokovnih prijemov. Dejali bi, da je Kranjčev Kras bolj zdajšnji. V njegovih listih je manj tistih za Hlavatyja značilnih ostro razdrapanih belin kamnitega Krasa, ki jih pričenja v resnici prikrivati bujno zelenje, saj je na Krasu zares vedno manj pravih kamnitih goličav« (PDk 24. apr. 1981, št. 97). K. je večkrat skupinsko razstavljal (Sežana, Lj., Piran, Domžale, Dobrna, Poljska, Ilirska Bistrica, Ricmanje, Lipica, Ajdovščina, Izola). Samostojno je razstavljal v Sežani (1978), v Komnu (1979), v Nabrežini in Novi Gorici (1981). O njegovem delu so poleg omenjenega pisali tudi C. Avguštin, G. Montenero, M. Rener.

Prim.: PrimN 8. maja 1978, št. 37; PDk 11. apr.1981, št. 86; Gosp 17. apr. 1981, št. 1343; PrimN 8. maja 1981, št. 37; Il Piccolo 27. maja 1981;Vita nuova 1. maja 1981; Naša obramba 1975,št. 6–7, 54–55.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kranjec, Miro (1916–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015950/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine