Primorski slovenski biografski leksikon

Košuta Egidij, šolnik, publicist, r. 8. jul. 1922 v Sv. Križu pri Trstu, živi na Opčinah (Trst). Oče Egidij, železničar, mati Frančiška Valetič. Ker je bil oče pod faš. premeščen v Piemont, je v Alessandriji dovršil osn. in sred. š. ter učit. (1940), nato se je vpisal na Pedagoško fak. U v Turinu in jo dovršil 1948, ker je bil med 1943–45 interniran v Nemčiji. 1973 se je specializiral za psihopedagoga v Turinu pri prof. F. De Bartolomeisu z disertacijo Od čačke do človekove figure. Grafično izražanje v drugem in tretjem otroštvu. Od 1946–49 je bil učitelj v Sv. Križu, Gropadi-Padričah, Borštu in na Proseku, nato prof. na Nižji sred. š. (zdaj I. Cankar) v Trstu (1949–55), na učiteljišču A. M. Slomšek (1955–60) za pedagog. in filoz., na Znanstvenem liceju F. Prešeren (1960–77) za filoz. in zgod., od 1977 je bil ravn. na učiteljišču A. M. Slomšek, od 1982 je periferični tehnični inšpektor za literarne predmete na slovenskih višjih srednjih šolah na Tržaškem in Goriškem. Od leta 1948 do 1975 se je bavil s sindikalnim delovanjem in si prizadeval, da bi združil vse tri tedanje strokovne organizacije šolnikov v en sam enoten šolski sindikat. Bil je ustanovni član učit. društva Sloga (1952). Od 1954 dalje sodeluje pri tedniku Gosp v rubriki Kultura in življenje s članki o šolski problematiki. Od 1957 nastopa na RAITrstA s predavanji v rubrikah Šola in družina ter Družinski obzornik. Sodeluje pri vzgojnih posvetih po šolah in društvih. Od 1972 se bavi s problematiko študijskega in poklicnega usmerjanja kot član trž. Centra za poklicno in šolsko usmerjanje COSP, pozneje CESRIP. Z dr. A. Kacinom je prevedel Veliko didaktiko J. A. Komenskega (Tr.- Gor. 1956, cikl.). Nato je napisal nekaj šolskih knjig: Zgodovina filozofije. Druga knjiga. Razvoj filozofske misli od renesanse do Kanta (Trst, tisk L. Lucchesi v Gor. 1963); Zgodovina filozofije. Tretja knjiga. Razvoj filoz. misli od idealizma do danes (Trst 1970); Oris zgodovine od propada rimskega cesarstva do odkritja Amerike (Trst 1970, razmnož. Partizanska knj. v Lj.); Od nastanka narodnih držav do dunajskega kongresa (Trst 1970, razmn. Partizanska knj. v Lj.). S prof. M. Šahom sta prevedla iz it. šolsko knjigo Mario Farne-Giuliana Giovanelli, Psihologija (Trst 1982).

Prim.: Vprašalna pola; poročila ob sindikalnih zborovanjih in ob izidu knjig v KatG, PDk in Gosp.

Jem.

Jevnikar, Martin: Košuta, Egidij (1922–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015530/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. januar 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine