Primorski slovenski biografski leksikon

Kos Simon, javni delavec, narodni mučenik, r. 28. okt. 1911 v Rutu na Tolminskem, ustreljen 15. dec. 1941 na Opčinah pri Trstu. Oče Simon, kmet, mati Lucija Ortar. 8-letno šolanje opravil doma, zadnji dve leti v it. jeziku. Pomagal je na očetovi kmetiji, razen med vojaščino 1931–32 (pri saniteti) v Firencah in 1934–35 v Messini na Siciliji, kamor je prišel kot rezervist. S 16. leti je bil že knjižničar domačega PD Novi vrh. Bral je veliko, zlasti zadnja leta, ko je pretihotapil čez mejo veliko novih knjig. V branje je bil zatopljen v odmoru med delom tudi tedaj, ko so ga v torek 7. oktobra 1940 karabinjerji aretirali in v naglici odpeljali. Rad je prepeval s fanti. Kot samouk se je kar dobro naučil igrati na brač, mandolino in violino. Bil je dober smučar in odličen planinec. Rad je hodil na izlete, tudi po več dni, v glavnem s kolesom. V opravljanje kmečkih del je od drugod prinesel veliko majhnih sprememb in posodabljal razna orodja. Bil je tudi izurjen pleskar. Dobro je pisal slov. in ital. Bil je splošno priljubljen zaradi svojih značajnih lastnosti in vsestranske razgledanosti. V antifaš. in osvobodilni organizaciji TIGR je bil zelo aktiven, zlasti od 1936. Bil je v vodstvu organizacije in je odgovarjal za baško področje. Preko meje je prepeljal na desetine ilegalcev in z onstran meje prinašal knjige, letake, brošure in jih razpečaval po Prim. S sodelavci je preko meje prinesel tudi nekaj orožja, streliva in radijski oddajnik. Držal je vezi s tigrovci onstran meje in na Tržaškem. Po bližnjih vaseh je ustanavljal celice in jih povezoval med seboj. K. je bil obsojen na smrt od Posebnega sodišča za varnost države v nedeljo 14. dec. 1941 ob 12.45, ki je za t. i. Drugi tržaški proces zasedalo v Trstu od 2. do 14. decembra istega leta. Obtožnica je obsegala razne prestopke, od gojitve slov. kulture in jezika, širjenja slov. tiska, do oborožene konspiracije proti državi, polit. in vojaškega vohunstva, raznih diverzantskih akcij, nameravane odcepitve slovan. ozemlja od It., priprave na atentat na Mussolinija idr. Ustreljen je bil naslednje jutro ob 8.30 na strelišču na Opčinah. V brošuri Poromaj spomin (Trst 1982) sta natisnjeni njegovi neobjavljeni pismi bratu in domačim v it. in pesem Jetniška kronika.

Prim.: Podatki brata Cirila; F. Tončič, Celica 41, PDk 20. okt. do 15. nov. 1945; Čermelj,S lovenci 330–35; T. Rutar, Kratek pregled delovanja ilegalne organizacije TIGR na Tolminskem1927–1940, TolmZb 1975, 345–46 in pass.; F. Saje, Pisma na smrt obsojenih, Lj. 1958, 87–95; Utripi,Trst dec. 1975 – mar. 1976, 26–36; Ferenc, Tiger, pass.; Poromaj spomin. Ob 40-letnici II. trž. procesa, Trst 1982, pass., 11 slika; J. Kragelj, Poslednja pisma S. Kosa, KolGMD 1971, 175–88; Dr. Štoka, S. Kos in njegovi prijatelji, KatG 31.dec. 1981.

Har.

Harej, Zorko: Kos, Simon (1911–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015310/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine