Primorski slovenski biografski leksikon

Kos Leopoldina, učiteljica, politična delavka, r. 6. nov. 1889 v Idriji, u. 30. jan. 1968 na Golniku. Oče Jožef, sodavičar, mati Ana Habe. Osn. š. je obiskovala v Idriji in Gor., kjer je nadaljevala s šolanjem na učiteljišču (1905–09). Učiteljevala je v raznih krajih na Notranjskem, že pred prvo svet. vojno se je navzela socialističnih idej. Po 1920 je službovala kot učiteljica v Idriji, aktivno je delovala v organizaciji primor. slov. učiteljev. Prav zaradi upiranja faš. raznarodovalni šolski politiki je bila odpuščena iz službe, se febr. 1927 preselila v Lj. in dobila mesto učiteljice v Šmartnem pod Šmartno goro. Med leti 1931–34 je aktivno delovala v levičarski Zvezi delavskih žena in deklet. O ženskem vprašanju je objavila 1934 v Književnosti razpravi Feminizem in borba delovne žene (24–33) ter Redukcija žen v javnih službah (182–185). V prvi razpravi je dokazovala, da feminizem ne vodi k reševanju ženskega vprašanja, ker se ne bori obenem tudi proti obstoječemu družbenemu sistemu. Razpravi sta izšli pod psevdonimom M. Knapova. Jeseni 1934 je bila premeščena v Mursko Soboto, kjer je kmalu sodelovala pri ustanovitvi podružnice Zveze delavskih žena in deklet (1935) in delovala pri levičarskih društvih v Pomurju (Učiteljsko društvo, Žensko društvo). 1937 je postala član KPS, jeseni 1939 je bila prestavljena v okolico Krškega, febr. 1941 pa je bila upokojena. Od dec. 1940 je živela v Lj. in delovala tedaj pri Društvu prijateljev Sovjetske zveze ter pri ženski komisiji CK KPS. Po okupaciji Jsle. se je vključila v OF, zaradi aktivnega delovanja je morala mar. 1942 v ilegalo, od koder je konec maja 1944 prišla v partizane in bila dodeljena POOF za SlovPrim, toda že v začetku jul. 1944 je odšla na polit. delo v Trst, kjer je postala članica okrož. odb. OF in okrož. komiteja KPS. Po dveh mesecih je bila aretirana in odpeljana v Auschwitz. Po vojni je v Lj. delala na kadrovskem odd. pri CK KPS ter na prosv. odd. MLO Ljubljana. Zaradi bolezni se je vrnila v Idrijo, kjer je bila 1949 upokojena. O svoji življenjski poti je napisala spomine (IdrR 1959, 3–7; 1968, 11–7, 43–52, 70–2).

Prim.: IdrR 1959, 104; PrimN 11. nov. 1959, št. 45; Delo 7. nov. 1959, št. 188; NŽ 1959, 345; SodP 1968, št. 3–4, 119–120; NŽ 1968, 101; Prosvetni delavec 28. febr. 1968, št. 4; Vestnik 8. febr. 1968, št: 5; Komunist, teor. priloga, okt.-dec. 1976, 58; M. Kokolj-B. Horvat, Prekmursko šolstvo, Murska Sobota 1977, 370, 374, 478.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kos, Leopoldina. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015290/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (1. december 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine