Primorski slovenski biografski leksikon

Kordiš Franjo, gozdar, strokovnjak, r. 3. okt. 1919 v Majurju (pri Kostajnici, Hrv.) (op. ur.: v Ravni Gori (Hrv.)), živi v Idriji. Oče Matija, kmet, mati Antonija Svetličič. Gimn. je končal v Sisku, Gozdar. fak. pa v Zgbu (1942). Med 1944 in 1947 je bil v NOV in JA. Nato je služboval na Min. za kmetij. in gozdar. v Bgdu (1947, 1949–50). Od okt. 1947 do maja 1969 je bil v Idriji šef gozdnega obrata, vmes je le presledek poldrugega leta, ko je bil v Bgdu. Kot gozdar. strokovnjak si je K. v Idriji prizadeval za sodobno urejanje gozdov, vpeljal je nove metode zlasti pri negi bukovih gozdov, kar je poznano kot »idrijsko« gospodarjenje z bukovimi gozdovi tako doma kot na tujem. K. je bil od maja 1969 do febr. 1975 šef gozdar. tehničnega odd. pri Soškem gozdnem gospodarstvu v Tolminu, postal je nato njegov direktor, kar je še sedaj. 1974 je na gozdar. odd. Biotehniške fak. U v Lj. promoviral z disertacijo Rastna moč in tekmovalne razmere v mešanem gozdu bukve in plemenitih listavcev na rastišču Abieti-Fagetum dinaricum. K. je naslov doktorja gozdar. znanosti dosegel potem, ko je že dvajset let v gozdar. publikacijah objavljal rezultate svojega strokovnega dela. Njegova bibliografija obsega skoraj petdeset naslovov, izmed objavljenega je omeniti: Redčenje v bukovju, ki ni bilo negovano (GozdV 1958, št. 8–9); Problemi pri obnovi jelovih gozdov GozdV 1964, št. 4–6); Izkušnje in uspehi desetletnega gojenja bukovih gozdov na Idrijskem (GozdV 1965, št. 5–6); Die Erfolge des waldbaulichen Pflege-betriebes in den Buchenwäldern Sloweniens (Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1965, št. 9); Vitalnost gozdnega drevja in njen vpliv na prirastek pri bukvi (GozdV 1972, št. 7); Pot v racionalizacijo pri gospodarjenju z gozdovi (GozdV 1976, št. 6); Nega – odločilen dejavnik pri snovanju novega gozdnega nasada (GozdV 1978, št. 5). K-eve razprave in članki so izšli še v IdrR ter Soškem gozdarju. Za svoje strokovno in družbenopolitično delo je prejel vrsto odlikovanj in nagrad, 1981 mu je Biotehniška fak. U v Lj. podelila Jesenkovo priznanje.

Prim.: Osebni podatki; GozdV 1974, 406; Obveščevalec Kolektor (Idrija), 1979, št. 10, 8; Prim-Sreč 26, 1981, 93–94.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kordiš, Franjo (1919–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (1. december 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine