Primorski slovenski biografski leksikon

Kompare (Compare) Jožef, duhovnik, apostolski protonotar, ravn. gor. semenišča, r. 9. mar. 1735 v vipavskem Lokavcu, u. 24. dec. 1786 v Kanalu. Sin kmečkih staršev, študiral je v Gor., nato v Gradcu, kjer je postal doktor sv. pisma in bil posvečen v duhovnika 31. maja 1760. Nekaj let je bil podravn., nato tretji ravn. gor. sem. (1770–76). 23. nov. 1776 imenovan za žpk v Kanalu in tam ostal do smrti. K. je zapustil v kroniki župne c. v Kanalu zanimiv zapis o puntu, ki je bil ob premestitvi vaškega pokopališča od župne c. k podružnici sv. Ane po predpisih dvornega dekreta cesarice Marije Terezije 14. avg. 1772. Dekret je začel urejati »zanemarjene razmere pokopališč, ki so se nahajala povečini okrog c. in s c. vred po mnogih krajih sredi vasi«. Ljudstvo je bilo zelo navezano na staro pokopališče ob c. sredi trga, zato se je upiralo dekretu in ukazom sodnije in okr. glavarja grofa Pavla Basellija iz let 1778, 1780 in 1782. K. se je zavzemal za želje in pravice svojih faranov, vendar jim ni mogel pomagati. Med 11. in 13. jul. 1782 je okr. glavar prispel v Kanal s 40 dobro oboroženimi vojaki, priprl 27 upornikov, med katerimi so bili župani iz Morskega, Ajbe in Vrha nad Kanalom, jim naložil visoke denarne kazni in dal porušiti do tal obzidje starega pokopališča, da bi zatrl upor.

Prim.: NadškAGor., arhivalije; LibDef in žpk kronika v Kanalu; Kociančič, Hist. Sem., 4; V. Bele, Iz mrtvaške knjige, KolGMD 1927, 57–60.

Vh

Vetrih, Jožko: Kompare, Jožef (1735–1786). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015060/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine