Primorski slovenski biografski leksikon

Kolenc Črtomir, sodnik, kulturni in politični delavec, r. 14. jun. 1914 v Zagorju ob Savi, živi v Kopru. Oče Lojze, učitelj, mati Marta Intihar. Gimn. je obiskoval v Lj. in Kočevju in maturiral 1935, pravo je dovršil v Lj. 1941. Na U je bil preds. Društva slušateljev pravne fakultete in medfakultetnega odbora ter član vodstva akademskega narodnega bloka, ki je nastal ob hitlerjanskem napadu na Češkoslovaško. Med okupacijo je aktivno sodeloval v narodno osvobodilnem gibanju od 1941. Od jun. 1942 do sept. 1943 je bil v internaciji v Gonarsu in Monigu pri Trevisu. Nato do konca vojne pri partizanih, sprva šef propagandnega oddelka v XXX. diviziji, ko se je organiziralo sodstvo, v sodnem oddelku IX. korpusa, ki je bilo drugostopenjsko sodišče. Po vojni je bil član. gospod, komisije mesta Trst, sodnik višjega okrož. sodišča za Slov. Primorje v Postojni, nato tajn. Istrskega NO OO Koper. Od 1965 do upokojitve direktor podjetja Primorski tisk in Založbe Lipa v Kopru. Vsa leta delovanja Jugoslovansko-italijanskega mešanega odbora za manjšinska vprašanja je bil izvedenec tega odbora, v katerem se je zlasti zavzemal za uveljavljanje pravic zamejskih Slov., prav tako pa je sodeloval pri urejanju pravnega položaja in utrjevanju pravic it. narodnosti v Jsli. Njegovo ožje področje v mešanem odb. sta bila šolstvo in kultura. Še posebej vneto si je prizadeval, da bi šolske oblasti uredile pravni in materialni položaj slov. šolnikov. Po uveljavitvi osimskih sporazumov je pripravil s sodelavci kot odgovorni ur. zbornik Osimski sporazumi. V Založbi Lipa je dajal pobude in podpiral usmeritev v objavljanje del s primorsko tematiko ter uveljavljal naloge te založbe pri posredovanju del sodobne it. književnosti slov. bralcem. Bil je med pobudniki za izdajanje enotne primorske revije PrimSreč in prvi preds. sveta te revije. Kot družbeni in kult. delavec je opravljal vrsto nalog: bil je preds. Obalne konference SZDL, preds. Skupščine kult. skupnosti obč. Koper, član upravnega odb. mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva in preds. upravnega odb. Zavoda Primorske prireditve, v Kulturni skupnosti SRS v prvem sklicu namestnik preds. skupščine; zdaj je preds. odb. za kulturne stike s tujino in preds. Sveta Moderne galerije v Lj., v obalno-kraškem svetu SZDL pa preds. koordinacijskega odb. za mednarodne odnose in stike z zamejstvom. Za delo je dobil več domačih odlikovanj in it. odlikovanje Commenda.

Prim.: Osebni podatki; Ljuban Omladič, Ob šestdesetletnici Črt. Kolenca, PDk 14. jun. 1974, 2, 6 s sl.; Z. L., Črt Kolenc – šestdesetletnik, PrimN 21. jun. 1974, 9 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kolenc, Črtomir (1914–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014870/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine