Primorski slovenski biografski leksikon

Kogoj Vladimir Julij, publicist in pisatelj, r. 25. jul. 1905 v Cerknem, živi v Gor. Ded Peter (Solkan 1823 – Volče 1889) je bil vzorni učitelj v Tolminu, učitelj tudi oče Peter Julij, mati Tereza Leban. Po osn. š. v Smasteh in Podbrdu je dovršil pripravnico za gimn. v Cerknem, 1. razr. gimn. v Lj., 2. razr. v Kranju, po prvi svet. vojni pripravnico za učiteljišče v Tolminu, maturiral pa na učit. v Vidmu 1924; usposobljenostni izpit je napravil v Trstu 1926. Učil je v Volčanskih Rutih, Poreznu in na Perbli (Zadlaz-Žabče pri Tolminu), 1929 so ga prestavili v Ripe (Marche), 1941 po lastni želji v Širolo, kjer je pet let poučeval tudi na kmet. strok. š. (Avviamento agrario professionale), in tu je bil 1967 upokojen. Med bivanjem na Tolminskem je vodil izletniške skupine in predaval na dijaških sestankih (Oblakov vrh, Cvetrež idr.). Anonimno je dopisoval v Novice, za E pa je 1928 napisal več uvodnikov: Vzdržnost - Tobak, Nekaj o plesu, Vzgoja volje, Samoizobrazba, Na planine itd. (psevd. R. H. - Hrast). V letih 1953–54 je napisal nekaj pravljic in basni za PDk: Zapoznela lastovka, Vrba žalujka, Kralj kosmatinec, Kača in močerad, Miška brezrepka idr. Vrsto mladinskih črtic je napisal v Galeba kot Vlado Kogoj in V. J. K.: Mamica in dete, Čudoviti fižolček, Tetin lišček, Pes in berač, Petrček je pogledal na luno itd. (od 1954–71). Še več črtic je priobčil v Pastirčku, kjer je izšla tudi njegova trodelna povest Pastir Karel (1955–58) in Kapitan Peter (1958–59). Tri črtice je priobčil v KolGMD: Hanca (1964), Bo, kar bo! (1965) in Mati in dete (1967). S črticami je sodeloval tudi v KolMD: Stric Zef, Višarski spomini, Boj na Zgornji Temerci, Očnica (1970–73).

Prim.: Osebni podatki.

Mk.

Močnik, Hubert: Kogoj, Vladimir Julij (1905–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014800/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine