Primorski slovenski biografski leksikon

Kodrič Rudi, vojak, politični delavec, r. 24. jul. 1920 v Malem dolu (Komen), živi v Sežani. Oče Avgust, zidar, mati Vincencija Petelin. Po končani osn. š. se je želel izučiti poklica, toda šele s 17. leti se je mogel kot kovinski delavec zaposliti v tržiški ladjedelnici. Febr. 1940 je bil kljub bolezni poklican v it. vojsko, med službovanjem (v vojski označen kot politično nezanesljiv) je zvedel za NOB in v začetku dec. 1942 pobegnil domov in nato v partizane, v prvo Kraško četo. Tu je bil borec do konca mar. 1943, ko je postal komandir karavle P-13, do razpada It. je opravljal tudi politične naloge (član OK KPS za Kras). Po kapitulaciji It. je postal politkomisar prvega Kraškega bataljona in nato namestnik politkomisarja brigade S. Kosovela. Od febr. do maja 1944 je bil v štabu IX. korpusa, nato od začetka sept. 1944 politkomisar XXXI. divizije, poslej do konca 1944 komandant XXX. divizije. Konec 1944 je odšel na oficirski tečaj v Metliko, nato je bil pri it. partizanski diviziji Garibaldi-Natisone. V zadnji ofenzivi na IX. korpus je bil ranjen, zdravil se je v bolnišnici Franji in ob koncu vojne prevzel komando XXXI. divizije, ko je padel njen komandant E. Matejka-Pemc. Po vojni je bil v raznih vojaških službah, konec maja 1946 je prišel v Prago kot pomočnik jsl. vojaškega atašeja. Med 1947–49 je končal v Bgdu diplomatsko š. ter bil jsl. vojaški ataše v Rimu (1949–52), 1954 je končal v Bgdu višjo vojno akademijo JLA in bil nato jsl. vojaški ataše v Franciji do 1958. Zaradi bolezni je prekinil službovanje, od 1960 do 1966 pa je delal v generalštabu JLA v Bgdu. Bil je upokojen kot generalmajor. Po upokojitvi se je preselil v Sežano, kjer je deloval in še deluje kot družbenopolitični delavec. Opravljal je mnoge odgovorne naloge, med drugim je bil podpreds. in preds. skupščine občine Sežana (1969–72, 1972–74), preds. sklada za obnovo kulturnozgod. spomenika Štanjel, deluje kot svetovalec Poslovne skupnosti suhozemni terminal v Sežani. Prejel je različna odlikovanja.

Prim.: Osebni podatki; VE2 4, 397; R. Isaković,Kosovelova brigada, Lj. 1973, 7, pass.; S. Petelin, Med Triglavom in Trstom, Lj. 1963, 557; Fr. Šibelja, Med prvimi partizani na Krasu, Koper1981, pass.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kodrič, Rudi (1920–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014710/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine