Primorski slovenski biografski leksikon

Koder Tone, r. 29. mar. 1910, in Jože, r. 16. mar. 1911 v Rutu v Baški grapi, Jože padel 20. febr. 1942 na Stolu, Toneta ubili Nemci 1944 pri Kobaridu. Oče Anton, kmet, padel v prvi svet. vojni, mati Alojzija Kos. Vključila sta se v ilegalno organizacijo TIGR v Rutu, z njima so sodelovali v akcijah S. Kos (gl. čl., ustreljen 15. dec. 1941 na Opčinah pri Trstu), Fr. Bizajl (obsojen na 30 l.), Frid. Brovč (30 1.), Sreč. Rejec (30 1.), Jož. Kos, Dom. Leban in Miha Beguš. Povezani so bili z ileg. celico v Čezsoči, katere člana Fr. Kavs (gl. čl.) in I. Ivančič (ustreljen 15. dec. 1941 na Opčinah pri Trstu, PSBL I, 559–60) sta stalno sodelovala s fanti iz Ruta pri prenašanju orožja in liter. iz Jsle. v Rut in Čezsočo, pri urjenju z orožjem na planini Poljani, na skupinskih sestankih v Rutu in na planini Poljani pod vodstvom D. Zelena, Ferda Kravanje (gl. čl.), Alb. Rejca, J. Godniča, Nik. Loncnerja z jsle. strani. Tigrovci iz Ruta so se redno sestajali v hiši Kodrovih in Kosovih. Celica v Rutu je antifaš. dejavnost povezovala s celicami v Baški grapi, Idriji in Soški dolini, na Cerkljanskem, v Trstu, z Jesenicami in Lj. Ilegalno dejavnost so 1927 oživili starejši: Pet. Kusterle, Valent. Leban, Valent. Štendler ter najbolj zavzeta Nik. Loncner in Tone Štendler, ki sta mlajše pritegnila v ileg. borbo. Tone in Jože K. sta trosila letake za bojkot faš. volitev 24. mar. 1929, Tone je z Loncnerjem zažgal faš. karavlo v Prodih idr. Jože K. se je 1935 s pobegom v Jslo. izognil mobilizaciji za Abesinijo, do druge svet. vojne je nato nosil ileg. tisk in orožje v Rut in na planino Poljano. Tone K. je ušel aretaciji tovarišev (19. okt. 1940), ki so jih postavili pred II. trž. proces. Oba brata sta se takoj vključila v NOB, Jože je padel med spopadom jeseniške čete na Stolu, Toneta, ki je bil kurir 20. stanice v Kolovratu, so ujeli Nemci 1944, ga mučili in ubili, njegovo izmaličeno truplo so našli borci na polju blizu Kobarida. Zveza borcev v Rutu jima je odkrila spominsko obeležje na rojstni hiši v Rutu.

Prim.: TolmZb 1975; spominski pohodi na Stol; pripovedovanja Fr. Bizajla, Valent. Lebana, Sreč. Rejca, P. Kusterla, Jož. Kosa, Miha Beguša, Mir. Brovča idr.

Rut.

Rutar, Tone: Koder, Tone (1910–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014630/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine