Primorski slovenski biografski leksikon

Kobau (Cobau) Jožef (Joseph, Giuseppe), slikar, živel in deloval v 19. stol. Kraj in čas rojstva ter smrti sta zaenkrat neznana, vemo le, da je 1840 bil imenovan za učitelja risanja na glavni š. v Gor. Iz priimka lahko sklepamo, da je bil slov. krvi. O njegovem umetniškem delu obstajajo samo posamezni drobci, kaže pa, da se je ukvarjal predvsem s slikanjem vedut. V Mestni knjižnici (Biblioteca Civica) v Gor. hranijo akvarel pevmskega mostu, ki je signiran z »J:K:«, kar bi morda pomenilo Joseph Kobau. V publikaciji L'Immagine di Gorizia (76) je akvarel takole opisan: »Slikar iskane občutljivosti, verjetno Joseph Kobau, ki je živel v začetku 19. stoletja, je za vedno zaznamoval most in utrdbe na Soči, ki so stoletja pomenili prehod v Gorico: pričaral nam je domišljijsko vzdušje, obogateno z intimno nežnostjo in močnimi predromantičnimi vzpodbudami.« V čast gor. knezonadškofu Frančišku Ksaveriju Luschinu je izdelal veduto Gor., ki jo je natisnila litografija Linassi e Co. v Trstu, slikar pa je na njej takole podpisan: »Gius. Kobau fece«. Hrani jo Pokrajinski muzej (Musei Provinciali) v Gor. in prikazuje mesto z gradom z zahodne, soške smeri. Na baročni sliki Noli me tangere, izvirajoči iz gradu Lanthieri v Vipavi in sedaj last GorMuz v Novi Gorici, je do restavracije 1970 in takrat izvršene reintolaže na hrbtni strani še bil viden napis »Kobau repar: 1864«, kar pomeni, da je slikar Kobau tega leta obnovi] sliko.

Prim.: Podatki iz dokumentacije Pokraj. muz. v Gor. in GorMuz v Novi Gorici; G. D. Della Bona, Sunto Cronologico, v: Calendario per l'anno comune 1849 pubblicato dalla I. R. Società Agraria di Gorizia, 49; Cossàr, Gorizia e il suo castello, Gorizia 1937, 61 (repr.); Cossàr, Storia, 195, 311,357; Guriza. 46° Congres. 28. setembar 1969. Societàt Filologiche Furlane, 56 (repr.); L'Immaginedi Gorizia, Il Comune 1974, 76 (napis k zraven priloženi repr.), repr. tudi med 180–181; Vecchia Gorizia. Dodici fotografie da disegni e stampedei Musei Provinciali e raccolte cittadine. A cura dell'Amministrazione provinciale di Gorizia, list 3, 4.

M. V.

Vuk, Marko: Kobau, Jožef (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014540/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine