Primorski slovenski biografski leksikon

Klemenčič Drago (v krstni knjigi Carolus), duhovnik, časnikar in urednik, r. 11. jan. 1938 v Štomažu na Vipavskem, živi v Lj. Oče Leopold, kmet in prosv. delavec, mati Klotilda (Tilka) Volk iz sosednjih Dobravelj. Osn. š. v Štomažu, gimn. v Ajdovščini, v 5. razr. gimn. je bil v Malem semenišču v Vipavi. 1956 se je vpisal na Teol. fak. v Lj. in bil posvečen v duhovnika 29. jun. 1962 v Lj. Najprej je bil ž. uprav. v Stržišču in Rutu pod Črno prstjo, 1964 je postal študijski prefekt v lj. bogoslovju, 1965 odgovorni ur. Družine. V letih 1969–71 je študiral v Rimu na lateranski U in doktoriral iz teologije s tezo: Teologia delle realtà terrestri nella vita e nell'opera del vescovo Antonio Mahnič (Teologija zemeljskih stvarnosti v življenju in delu škofa A. Mahniča) (1971). Istočasno je diplomiral na Višješolskem inštitutu za znanost in tehniko javnega mnenja. Stanoval je v Sloveniku. Leta 1971 ga je nadšk. J. Pogačnik imenoval za glavnega ur. Družine, hkrati predava kot gost na Teol. fak. Član je Medškofijskega pastoralnega sveta in član ured. Cerkvenega glasbenika (CG). S poljudnimi in strokovnimi članki sodeluje v različnih revijah. 1980 je bil član vatikanske delegacije na 21. generalni konferenci UNESCO v Bgdu. V dijaških letih (1953–56) je bil organist in pevovodja v ž. c. na Kostanjevici pri Novi Gorici, v domači vasi pa je ustanovil prosvetni zbor Iskra z igralskim odsekom. Sodeloval je pri mladinskem lističu Veslajmo (pet št.) v Novi Gorici. 1964 je bil asistent verouč. skupin primor. študentov. Sodeloval je pri ustanovitvi Cerkve v sedanjem svetu, Cerkvenega glasbenika, Mavrice in Božjega okolja. V Rimu je sodeloval pri slov. oddajah vatikanskega radia in uredil brošuro Deset let Slovenika (1970). V dijaških letih je sodeloval v Mladih potih in PrimN, kot bogoslovec v Brazdah. Največ člankov, uvodnikov, komentarjev in reportaž je priobčil v Družini. Zanjo je prevedel in uredil spomine koprskega stolnega prošta Leopolda Jurce Moja leta v Istri pod fašizmom (Družina 1975, št. 1–50, v knjižni obliki Lj. 1978). Predaval je v Dragi (Trst) 1969 o Položaju Cerkve na Slovenskem. Prevedel je pastoralno navodilo Občestvo in napredek (Lj. 1977). Važnejše razprave in članki so izšli: v Cerkvi v sodobnem svetu: uredil tematsko št. o družbenem obveščanju (1973), Oblikovanje javnega mnenja (1973), Veroučna revija (1981); v CG: Dialog med korom in prezbiterijem (1976), Množica in elita (1976), Od korala do popevke (1976), Vinko Vodopivec (1978); v Božjem okolju: Razmišljanje ob nedelji sredstev družbenega obveščanja (1979), Mass-media – cilj in sredstvo vzgoje (1980), V svobodi odgovorni (1981); v KolMD: Nadležni gostje (1978), Med našimi izseljenci v Kanadi (1979), Sedemdeset let koprskega škofa dr. Janeza Jenka (1981), Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar (1981); v KolGMD: O zamenjavi v vrhu Cerkve na Slovenskem (1981).

Prim.: Osebni podatki; 50 let Teol. fak. v Lj., Lj. 1972; Letopis slov. škofij, Lj. 1978, 253–54, pass.; Slovenik 3, Lj. 1979.

MJ

Markuža, Jože: Klemenčič, Drago (1938–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014370/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine