Primorski slovenski biografski leksikon

Klavora (Clavora) Ferruccio, javni delavec in sociolog, r. 11. dec. 1945 v zaselku Kras (občina Podbonesec v Benečiji). Živi tam, poročen od 1972, oče dveh otrok. Oče Giuseppe, rudar, mati Maria Bianchini. Ko je bil star 9 mes., se je družina izselila na rudarska področja v Belgiji. Tam je doštudiral: 1969 je diplomiral v Liègu iz ekonomije, 1971 na kat. U v Louvainu iz sociologije. Že mlad se je vključil v belg. in it. izseljenske kat. in kult. organizacije. V kraju Seraing se je vključil v it. kat. misijo in v mladinsko gibanje ACLI. V tej org. 1969 pokr. tajn. v Liègu. 1968 je bil izvoljen za preds. študentov na fakulteti, 1968–69 tajn. Comitato Italiano d'Intesa in Belgio, 1969 tajn. konzularnega odb. za vsklajevanje skrbstvenih posegov, 1970–74 preds. kult. središča Casa Nostra, 1971–74 v vsedrž. študijsketm uradu belgijskih kat. sindikatov, 1972–73 član drž. sveta za izseljenstvo pri belg. ministrstvu za delo. V tem obdobju je veliko pisal, predvsem o vprašanjih izseljencev in gosp. razvoja, in sicer v franc., flamščini in it. v belg. dnevnem in periodičnem tisku. V š. letih 1972–73 in 1973–74 je predaval splošno sociologijo na Višjem zavodu delavske kulture, v letu 1973–74 tudi gosp. sociologijo na Zavodu Cardijn. 1973 je bil med ustanovitelji it. KD v Belgiji. V stranki je ostal do 1982, ko je izstopil iz protesta proti zakonskemu osnutku KD o zaščiti Slovencev. 1974 se je preselil v Köln, kjer je delal pri študijskem uradu patronata ACLI za ZRN, postal je tudi član vsedrž. sveta ACLI za izseljenstvo. Eno leto je nato delal za ACLI v Londonu v okviru poklicnega izobraževanja priseljencev. 10. maja 1976 je sprejel ponudbo SLORI, da se vrne v domači kraj, uredi in prevzame vodstvo inštitutove podružnice v Čedadu. Za K. se je začelo novo, plodno delovno obdobje. Vključil se je v slov. javno delo in se uveljavil kot raziskovalec, izseljenski organizator, polit. delavec (predvsem za pravice beneških Slov. v it. in slov. kat. krogih) in publicist. Kot tak sodeluje pri listih Dom, Novi Matajur, Emigrant (pri tem je od 1982 odg. ur.) in pri RAITrstA. V akad. letih 1977–78 in 1978–79 sodeloval pri predavanjih gosp. sociologije na Fak. za politične vede trž. U. K. je član mednarodnega združenja za sociologijo, soustanovitelj International Association for the Study of Peace and Prejudice. 1978 se je za SLORI udeležil 9. medn. kongresa sociologov. Od 1978 je preds. Zveze izseljencev iz Beneške Slovenije, kot tak tudi veliko potuje. Od 1979 je tajn. teritorialnega odb. SKGZ za videmsko pokr. Soustanovitelj kat. kult. krožka Studenci, 1982 pa zadruge Emigrant za gosp. razvoj Slov. v videmski pokr. Od 1981 deželni koordinator vsedržavnega kat. združenja za polit. kulturo Lega Democratica. Z referati in pomembnim organizacijskim delom je sodeloval pri simpoziju SLORI o socio-gosp. in prostorskih problemih Slov. v It. (Trst, 27.–29. jan. 1977), pokr. konferenci o manjšinah (Videm, 5. – 6. maja 1978), zasedanju o smernicah za prerod in drugačen razvoj Benečije (Passariano, 24. maja 1980), vsedrž. zasedanju org. Lega Democratica o jezikovnih manjšinah v It. (Videm, 31. jan. – 1. febr. 1981). Vse gradivo teh zasedanj je izšlo v posebnih publikacijah.

Prim.: Osebni podatki; sl. v št. 0 lista Emigrant, 1981, 15.

ij

Jevnikar, Ivo: Klavora, Ferruccio (1945–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014310/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine