Primorski slovenski biografski leksikon

Klančič Anton, veleposestnik, politik, r. 20. maja 1845 v Podgori pri Gor., u. 24. jun. 1934 v Gor. Oče Janez, kmet, mati Marija Peritz. Priimek je dobil slov. obliko šele 1898 iz prejšnjega Clainscig. 1871 je bil K. izvoljen za župana obč. Podgora, v katero so takrat spadali tudi kraji: Pevma, Oslavje, Štmaver in Podsabotin. Pred ustanovitvijo podgorske obč. je vse to področje spadalo pod obč. Ločnik. Ob izvolitvi je bil K. še mlad, vendar je že deloval v narodnem gibanju tudi zunaj svoje občine; družil se je s slov. prvaki v Gor. in bil 1868 med voditelji znaneva tabora v Šempasu. V času njegovega županovanja je doživela podgorska obč. velik razmah. Vpeljal je slov. jezik v urade; poskrbel je za novi š. poslopji v Podgori in Pevmi, za reguliranje cest in poti, za slov. otroški vrtec v Podgori in Pevmi; v tem času je bil sezidan most čez Sočo na Barki. Pisarno je imel v Fogarjevi hiši na desni strani pevmskega mosta, dom pa v Podgori v hiši, ki ji še danes pravijo »pri županovih«. 2. nov. 1911 so proslavili 40. obletnico njegovega županovanja. V maju 1915 se je zaradi vojnih razmer umaknil z županstvom v notranjost avstr. države, najprej v Rihemiberk na Vipavskem, nato k Devici Mariji v Polju pri Lj. Tu je bilo v vojnem času žup., K. pa je živel v Gorjah pri Bledu in skrbel s številnimi potovanji za prebivalce podgorske obč., ki so bili raztreseni v raznih krajih Slov., avstr. Štajerske in tudi na Moravskem. Po vojni je bil še nekaj let v obč. svetu, županstva pa ni hotel več sprejeti, ker je imel 73 let. Skupno je vodil podgorsko obč. 47 let. Politično je bil vseskozi na liniji dr. A. Gregorčiča (PSBL I, 478–82). 1890 je bil izvoljen na Gregorčičevi listi na občnem zboru Sloge, po razkolu tega društva je postal podpredsednik Gregorčičeve struje. 1894 je bil izvoljen za dež. poslanca kot zastopnik veleposestnikov na Gregorčičevi listi. V naslednjih letih je bil večkrat ponovno izvoljen v dež. svet. Bil je tedaj zastopnik Bricev in kot edini poslanec z desnega brega Soče. Od 1902 je bil za dve upravni dobi Gregorčičev namestnik v dež. odborništvu ter je na ta način pod vlado glavarja Pajerja zastopal z Berbučem slov. koristi. Bil je tudi v odb. Gregorčičeve Centralne posojilnice in rned glavnimi pobudniki kult. in zadružnega gibanja v podgorski občini.

Prim.: Ž. arh. Podgora; KolGM 1922, 25 (si.); GorS 16. maja 1925, 39; Gabršček I, II pass.; St. Stanič, Zgod. drobtinice iz Podgore, Gor. 1926; PDk 19. mar. 1980.

Špac.

Špacapan, Bernard: Klančič, Anton. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. september 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine