Primorski slovenski biografski leksikon

Kerševan Marko, sociolog, r. 6. nov. 1942 v Idriji. Oče Pavel, trgovec, mati Marija Bremec. Gimn. je končal v Idriji (1961), študij sociologije na lj. U (1966). Na U v Zgbu je dosegel naslov magistra s področja teorije religije in ateizma (1970) z nalogo Sekularizacija in religija v sodobnih družbah. S Humboldtovo štipendijo je bil 1972 na študijskem izpopolnjevanju na U v Kostanci. Doktorat znanosti je dosegel na lj. U s Teoretični model za proučevanje religije kot specifične družbene prakse (1973). Od 1967 je bil asistent na VŠPV v Lj., dec. 1973 pa je postal docent za predmet uvod v sociologijo na FF U v Lj., kjer je v okviru sociološkega študija predaval tudi sociologijo religije. Aprila 1980 je postal izredni univ. prof. za temelje marksistične sociologije in za sociologijo religije. 1981 je bil izvoljen za prodekana FF. V letih 1977–79 je bil prvi predstojnik Marksističnega centra lj. U, v letu 1976–79 pa predstojnik PZE za sociologijo FF U v Lj. K. se je udeležil mnogih strokovnih sestankov v Jsli. in drugod. Udeleževal se je mednarodnih konferenc za sociologijo religije (CISR), tako v Opatiji (1971), Lloret-de-Mar (1975), Strassbourgu (1977), Benetkah (1979) in Laussani (1981). Od 1975 je član izvršnega odbora CISR. Med leti 1966–69 je bil član ur. odb. revije Problemi, od 1973 član ur. odb. revije TiP, deluje v izdajateljskih svetih revij Problemi in 2000. Svoje znanstvene in raziskovalne ugotovitve je K. objavil v knjigah, razpravah, člankih in ocenah. Med samostojnimi deli je omeniti: Religija in sodobni človek (Lj. 1967); Ateisti in religija danes (Lj. 1968); Religija kot družbeni pojav (Lj. 1975); Razredna analiza in marksistična družbena teorija (Lj. 1980). Pripravil je izbor Marxovih, Engelsovih in Leninovih pogledov na religijo pod naslovom O religiji in cerkvi (Lj. 1980, izboru je napisal spremne besede); skupaj z Z. Roterjem je izdal knjigo Vernost in nevernost v Sloveniji. Cerkvena religioznost na Slovenskem (Mrb 1982). Kot samostojna dela kažejo tudi številne objave v strokovnem in drugem tisku njegov podobni raziskovalni interes za probleme religije v današnjem svetu, ki ga rešuje kot marksist. Njegove prve objave segajo še v čas srednje š. (IdrR), od 1962 intenzivno objavlja v slov., jsl. in tujem tisku. Posebej je treba poudariti K. študije, ki so nastale na podlagi terenskih raziskav kot Srednješolci in religija (1969, cikl.), Industrijski delavci in religija (1971, cikl.), Ljubljanski srednješolci in religija (soavtor A. Ivančič, 1981, cikl.). K. je član komisije skupščine SRS za odnose z verskimi skupnostmi, član koordinacijskega odbora RK SZDL za odnose med socialistično družbo in verskimi skupnostmi in član Marksističnega centra pri CK ZKS.

Prim.: Osebni podatki; ULjBB 3/1, 92–93; Delo, RTV priloga, 22.–28. jan. 1978.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kerševan, Marko (1942–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014080/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine