Primorski slovenski biografski leksikon

Kernev Dušan, strokovnjak za ladijsko elektrotehniko, r. 26. jan. 1920 v Trstu, oče Josip, mati Vera Ponikvar. Živi v Piranu. Osnovno šolo je obiskoval v Trstu in Ljubljani, tu je tudi maturiral leta 1938. Med drugo svet. vojno je bil interniran in na prisilnem delu. Diplomiral je 1947 na elektro odd. tedanje Tehniške visoke š. v Lj. Zaposlil se je na Reki v ladjedelniški projektivi (1947–55), med 1955–58 je na reški srednjetehniški š. pomorske smeri učil ladijsko elektrotehniko in elektroniko. 1958 se je zaposlil pri Splošni plovbi v Piranu, 1962 je postal prof. piranske Višje pomorske š. Na lj. U je postal 1973 magister z nalogo Avtomatsko izogibanje dveh ali več plovnih objektov z uporabo digitalnega računalnika. Večkrat je s študijskimi nameni potoval v tujino (Nem., It., Angl., Danska, Južna Amerika, Sred. Amerika, Pacifik). Poleg rednega dela (predavatelj in od 1973 direktor) na piranski Višji pomorski š., kjer predava predmete kot Ladijska elektronika, Osnove elektronike in Osnove regulacije in avtomatizacije, uči tudi na dislociranem oddelku strojne fakultete lj. U. 1979 je na elektro fakulteti U v Lj. zagovarjal doktorsko disertacijo Prispevek k študiju premikanja ladje kot dinamičen sistem z avtomatskim izogibanjem dveh ali več objektov. Za to nalogo je prejel isto leto Bedjaničevo nagrado, ki jo podeljuje tovarna Iskra za dosežke na področju avtomatike. 19. jun. 1981 je bil izvoljen za izrednega univ. prof. za področje Sistemi, avtomatizacija in kibernetika. Poleg navedenega je napisal pet skript za potrebe Višje pomorske š. v Piranu ter več elaboratov, ki pa niso objavljeni.

Prim.: 15 let višje pomorske šole Piran, Portorož 1975, 12, 15, 48–49, 59; ULjBB III/2 (1981), 1362; osebni podatki.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kernev, Dušan (1920–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014030/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine